Blog ImageOnder het motto: “ZINGEN IS LEUKER DAN JE DENKT !!” hield het Dongens Mannenkoor op woensdag 11 juni een open repetitie avond in de vaste repetitieruimte van Café-Zaal “De Gouden Leeuw”, St. Josephstraat 107 in Dongen.
Een zestal nieuwe heren hadden zich aangemeld en voegden zich in het koor. Met hulp en aanwijzingen van een collegazanger werden ze meteen bij de repetitie betrokken en konden zo het gevarieerde repertoire zelf proeven. Het leuke van muziek is dat het nog mooier wordt als je het zelf maakt. Op een ontspannen manier dirigeerde Jan Terpstra het koor en lichtte de muziek toe. Voor de onervaren zangers zijn termen als ‘dynamiek’, ‘oplossend accoord’ en ‘mezzo piano’ abracadabra maar na enkele maanden behoren deze, en vele andere muziektermen tot hun standaard vocabulaire. De nieuwe mensen waren enthousiast en wisten niet dat er zoveel met muziek, en zang in het bijzonder, aan de hand was. En zo kan het gebeuren dat je na zo’n open repetitie een nieuwe hobby hebt: ‘Zingen bij het Dongens Mannenkoor’.
Uiteraard is die ene open repetitie niet de enige mogelijkheid om kennis te maken met het Dongens Mannenkoor. Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bent u welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op de reguliere repetitie.
Voor aanmelden of vrijblijvende nadere informatie kunt u zich wenden tot voorzitter Chris Knoop, tel.:(0162)314203 of secretaris Ad Vonk, tel.:(0162)318598.