Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Directeur Jurgen Jansen : Toekomst De Cammeleur in gevaar

Uncategorised Posted on wo, juli 07, 2021 18:30

Dongen, 7 juli 2021. In een persbericht voor de lokale en regionale pers heeft de stichting DonckHuys vandaag een kritisch geluid laten horen aangaande de voorstellen van de gemeente Dongen om de Cammeleur en / of gedeelten daarvan weer financieel gezond te maken. Deze krant publiceert het persbericht integraal zonder bijkomende extra duiding. Wij willen op deze manier en met toevoeging van deze redactionele voetnoot zo goed als mogelijk is een objectieve houding aan nemen .

Dit is een ingezonden bericht

Afstoten horeca en theater niet acceptabel voor Stichting DonckHuys

Stichting DonckHuys heeft het college van B&W laten weten geen medewerking te kunnen verlenen aan het onvoorwaardelijke uitwerken van uitgangspunten voor een andere opzet van De Cammeleur. Volgens Stichting DonckHuys maakt de gemeente een verkeerde analyse, verkeerde keuzes en zijn de inhoudelijke en financiële consequenties onvoldoende doordacht. Hogere kosten exploitatie Met de opening van De Cammeleur in augustus 2018 krijgt Dongen een prachtige en moderne voorziening voor tal van maatschappelijke en culturele functies. In opdracht van de gemeente Dongen zorgt Stichting DonckHuys voor de gebouwexploitatie. Daarnaast zorgt Stichting DonckHuys voor de centrale dienstverlening en inkoop voor alle Cammeleurpartners.

In het eerste jaar na opening blijkt dat de kosten voor gebouw en beheer uit de pas lopen. Hoogwaardige en complexe voorzieningen, het groot aantal bezoekers en activiteiten, maar ook het energieverbruik en hoe er met beheer moet worden omgegaan, het zijn kostenaspecten die pas in de praktijk duidelijk worden. Begin 2019 trekt stichting DonckHuys hierover aan de bel bij gemeente en de Cammeleurpartners, maar een oplossing komt er niet. Omdat de meerkosten oplopen en alle financiële risico’s bij Stichting DonckHuys liggen, zit er niks anders op dan zelf stevig in te grijpen om kosten te beperken. Het zet de onderlinge relaties onder flinke druk. Uitgangspunten en bouwstenen

Eind 2020 doen de Cammeleurpartners, samen met de gemeente, een nieuwe poging om tot afspraken te komen over de onderlinge verhoudingen, de samenwerking en, bovenal, een gezondere exploitatie te realiseren. Belangen blijken echter moeilijk te verenigen en visies lopen uiteen. Het ontbreekt aan instrumenten om een besluit af te dwingen en Stichting DonckHuys blijft opnieuw met de financiële consequenties zitten. De gemeente neemt het op zich om een plan te formuleren. Na zes maanden van stilte komt het college plots met een tweetal notities met uitgangspunten en bouwstenen voor de toekomst en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Stichting DonckHuys en de andere partners zijn niet gekend in de totstandkoming van de notities. Jammer, omdat er onjuiste aannames worden gedaan, keuzes worden gebaseerd op meningen in plaats van analyses en feiten en er wordt niet of nauwelijks beschreven wat (mogelijke) consequenties zullen zijn. Was de gemeenteraad zich daarvan bewust toen ze enkele weken later in meerderheid instemde met het collegevoorstel? Is er echt gekeken naar de zienswijze die door Stichting DonckHuys werd aangeleverd?

Afstoten horeca en theater

Het plan van de gemeente biedt zeker ook goede aanknopingspunten om het tekort op de exploitatie – de kern van het probleem – op te lossen en er worden bruikbare voorstellen gedaan om de samenwerking tussen de partners te verbeteren. Stichting DonckHuys zou graag haar bijdrage leveren aan de uitwerking daarvan. Het is echter onbegrijpelijk dat de gemeente nu bepaalt dat Stichting DonckHuys enkel nog die taken mag uitvoeren waarvoor het een opdracht van de gemeente heeft: gebouwbeheer en zaalverhuur. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat Stichting DonckHuys een zelfstandige stichting is met een eigen bestuur, eigen statuten en eigen verantwoordelijkheden.

Concreet stelt de gemeente dat er geen enkele relatie meer kan zijn met de horeca-activiteiten in De Cammeleur. Stichting DonckHuys heeft die activiteiten al jaren geleden zorgvuldig ondergebracht in een aparte horeca BV met een eigen administratie, verantwoording en personeel, maar heeft de bestuurlijke zeggenschap behouden omdat een te commerciële horeca zou botsen met het maatschappelijk belang van De Cammeleur. Volledig afstoten van het horecabedrijf leidt tot verlies van efficiency, kapitaal en dienstverlening. Een huurder zal met stichting DonckHuys als ook met een nieuwe horeca-exploitant afspraken moeten maken. Verder mag Stichting DonckHuys ook geen eigen activiteiten meer programmeren. Dus geen theatervoorstellingen, geen lokale artiesten, activiteiten die ontmoeting stimuleren of die verbinding leggen met bijvoorbeeld de kerstmarkt of Koningsdag. Een ernstige verschraling van het aanbod en vernietiging van kapitaal. De gedachte van de gemeente dat een nieuwe horeca-exploitant het theater wel kan overnemen is naïef te noemen.

En welk doel dient deze ontmanteling? De gemeente stelt dat het onwenselijk is dat Stichting DonckHuys meerdere rollen vervult. Opmerkelijk aangezien de stichting hetzelfde takenpakket al decennia uitvoert en daar nooit op aangesproken is. Sterker: het is juist vanuit deze integrale aanpak dat stichting DonckHuys meerwaarde weet te realiseren. Als het de gemeente gaat om meer inzicht in de financieringsstromen, dan is dat veel eenvoudiger en goedkoper te realiseren. Als het gaat om meer gelijkheid tussen de partners, waarom treedt de gemeente dan niet op als verhuurder zodat Stichting DonckHuys weer een gelijke huurder wordt? Kortom, het gedwongen afstoten van eigen activiteiten, theater en horeca levert nauwelijks iets op, integendeel, het creëert nieuwe risico’s en problemen.

Teleurgesteld

Wie gaat de horecafunctie overnemen onder dezelfde beperkingen? Wie gaat tijd en geld steken in een nietgesubsidieerd theaterprogramma? Wat zijn de consequenties voor de huurders die naast een zaal ook catering willen? Wie draagt de personele en financiële consequenties? En heeft de gemeente eigenlijk wel iets zeggen over bedrijfsonderdelen en het takenpakket van de zelfstandige Stichting DonckHuys? Voor Stichting DonckHuys is het teleurstellend dat een inhoudelijk gesprek niet mogelijk is gebleken. Het is een voldongen feit en de enige ‘keuze’ die geboden is: “zeg ‘ja’ tegen alle punten zonder enig voorbehoud”. Met een dergelijk dictaat kán de stichting vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheden niet uit de voeten. Stichting Donckhuys werkt samen vanuit overleg en wederzijds respect. Er is door Stichting DonckHuys in de afgelopen jaren heel veel energie, geloof, kennis en middelen gestoken in de realisatie van De Cammeleur en het gezamenlijk Cammeleurconcept. Zo een partner verdient een ander gesprek.CAMBREUR NIEUWS JULI 2021

CAMBREUR NIEUWS Posted on ma, juli 05, 2021 10:37

DIPLOMA’S 2021 UITGEREIKT

Galakleding en diploma’s voor Cambreurleerlingen 

Onder een stralend zonnetje vierden op 22 juli  in totaal 119 havisten en vwo’ers het behalen van hun zo hartstochtelijk begeerde diploma. Het feest begon met de traditionele rit-per-zelfgekozen-voertuig vanuit de Mgr Schaepmanlaan, de standplaats van het A- en B-gebouw van het Cambreur, naar de Kerkstraat. Ook dit jaar waren de voertuigen weer de moeite waard: van futuristische Tesla’s tot prestigieuze Porsches, van gedeukte oldtimers met enkele rafelige balen stro achterin tot een escorte van 6 motoren-op-wheelies en ook achterop de fiets kon je je diploma afhalen… en alles zo coronaproof mogelijk! 

In de Kerkstraat stonden onze docenten opgesteld om in een magische sfeer hun prachtig uitgedoste leerlingen nog éénmaal de zo verdiende lof toe te zwaaien. En daarna was het tijd om de – soms wat beverige- handtekening te zetten op dat zo belangrijke document dat ‘diploma’ heet. 

Daarna kwamen de geslaagden en docenten samen in de prachtige sfeervolle aula van het nieuwe gebouw, waar, terwijl de schoolband de achtergrondmuziek verzorgde, na een toast een gezellig samenzijn was, compleet met een heerlijk diner. Natuurlijk was er ook gelegenheid om nog eenmaal op de foto te gaan met  matties, klasgenoten, zielsverwanten, bff’s en met de favoriete docenten. Een fijne, waardige afsluiting was het, van een hectisch jaar, waar onze geslaagden waarschijnlijk nog vaak aan zullen terugdenken! We wensen hun het allerbeste toe; ze hebben in ieder geval de best denkbare voorbereiding gehad op datgene wat komt. 

Diplomering leerlingen vmbo en mavo 

Woensdag trok een feestelijke stoet van auto’s, vrachtwagens, een tractor en een feestelijk versierde fiets van gebouw B naar de Oude Kerk. In deze voertuigen de geslaagde leerlingen van het vmbo en de mavo die dit jaar voor het eerst samen de diplomering vierden. In de sfeervolle Oude Kerk stonden acht tafels met daarachter de mentoren van het vmbo en de coaches van de mavo. In kleine groepjes kwamen de ouders met hun dochters in galajurk en zonen in een mooi pak binnen om hun diploma te ondertekenen en thuis een mooi plekje te geven.  

Mavoleerling Ziggy pakte meteen de pen om te tekenen en zo snel mogelijke weer te kunnen vertrekken. Andere leerlingen hadden minder haast en genoten van dit moment waar ze vier jaar hard voor hadden gewerkt.  Omringd door familie spraken ze met hun coach of mentor en tekenden heel rustig hun diploma zodat het moment goed kon worden vastgelegd op foto en film. Mahdi werd vergezeld door zijn zussen, oud-leerlingen van de mavo. Voor Fenne was het dit jaar kantje boord maar ze slaagde alsnog in het derde tijdvak. Met een grote glimlach neemt ze de felicitaties van haar coach in ontvangst. “Ziet u het is toch gelukt hoewel jullie het soms niet meer zagen zitten dat ik nog zou slagen. Juist daarom heb ik extra hard gewerkt en ontvang ik nu mijn diploma.” Buiten is nog een fotomoment met de ruïne als mooi decor.  

Na de diplomering vertrekken de leerlingen naar het nieuwe hoofdgebouw voor een feestje. De lange rijen tafels in de mooie, hoge aula zijn feestelijke versierd en er staat een heerlijk buffet klaar. De leerlingen kunnen kiezen uit gyros, shoarma, wraps, bœuf bourguignon, hamburgers en diverse salades. Leden van de CIA, zoals eerstejaars Wessel Oerlemans van het vmbo staan achter de schalen en pannen en scheppen voor iedereen op. Terwijl de dames en heren genieten van het lekkere eten, speelt de schoolband hoog boven de leerlingen bovenaan de grote trap. Het feestje eindigt met een quiz waarbij leerlingen moesten gaan staan en door handopsteken hun keuze duidelijk maken. Wie het mis had ging weer zitten. Vragen zoals: Met welke docent zou je een biertje willen drinken? …meneer Van Sunten en mevrouw Smit,  welke docent kan geen fietsband plakken? … mevrouw Kant en meneer Daniel en welke leerling wordt minister-president?… Umut, zorgden voor veel hilariteit en voor een extra feestelijke afsluiting van een geslaagde avond waarbij de nieuwe aula zorgde voor een mooie ambiance. 

Opnieuw 37 nieuwe geslaagden op het Cambreur 

JULI 2021

Vrijdagmiddag een vaststellingsvergadering op de drie Cambreurgebouwen, heel ongewoon. Vrijdagavond om 19.00 uur opnieuw een ontvangst op de drie gebouwen, ook heel bijzonder. Maar voor de tweede keer werd het echt weer een feestje.  

Op gebouw B vierden drie kandidaten een minifeestje met hun trotse mentor. Nog één leerling gaat volgende week het examen afronden. Slaagt deze leerling, dan komt het vmbo uit op 100% geslaagden. Dat zou een historisch eindresultaat zijn in een zeer bijzonder examenjaar. 

Gebouw C verwelkomde zeven nieuwe geslaagde kandidaten. Afdelingsleider Danilo Verus en zijn mentoren feliciteerden de zeven van harte met het bereikte resultaat. 

Op het nieuwe hoofdgebouw druppelden onder applaus 27 leerlingen van havo en vwo de aula binnen. Stralende gezichten. Dankbare ook. Heel attent brachten de leerlingen een attentie mee voor de mentor of de docent die hun in de laatste weken geholpen had om deze eindstreep te bereiken.  

Deze week start tijdvak drie. Het Cambreur wenst alle leerlingen die nog aan de bak moeten heel veel succes en hoopt op 15 juli nog eens een aantal vlaggen uit te kunnen delen

Tweetalig onderwijs Cambreur gevisiteerd: de vlag mag uit!

Foto: Renatie

Op 24 juni heeft de tweetalige afdeling van het Cambreur bezoek gehad van een vijfkoppige visitatiecommissie. Digitaal, jammer genoeg.

Vooraf is een uitvoerig beleidsplan geschreven, een zelfevaluatie en een dagprogramma, hiervoor is een promo gemaakt en een TTO-film en zijn een flink aantal lessen opgenomen. Docente Kunst Beeldend Renate Engelen heeft een mooi en reëel beeld geschetst van wat TTO op de Dongense school te bieden heeft.

De commissie had zich uitstekend voorbereid en kwam voor schoolleiding, coördinatie, docenten Engels, TTO-docenten en leerlingen met gerichte, kritische vragen. Rond drie uur had de commissie een besluit genomen en de feedback op papier gezet. De voorzitter begon gelukkig direct met het goede nieuws dat het Cambreur zich ook de komende vijf jaar TTO-seniorschool mag noemen. Een groot compliment gaat naar onze leerlingen die zich als echte ambassadeurs hebben betoond. Kritisch, goed luisterend naar elkaar en met scherpe blik konden zij de aspecten van TTO benoemen. Zij gaven aan dat TTO voor hun persoonlijke ontwikkeling een enorme meerwaarde is.

Als critical friend gaf de commissie bij alle aspecten waardevolle feedback. Daarmee kan de school verder.

Een woord van dank voor alle docenten die het tweetalige programma vorm geven.  Een speciaal woord van dank aan mevrouw Annemieke Trella. Zij stond aan de wieg van TTO en heeft als coördinator en docent met haar drive en enthousiasme heel veel voor het TTO-programma betekend. Gelukkig blijft ze dat als docent ook de komende jaren doen. Bram Thielen en Koen Verstegen gaan de TTO-kar als coördinatoren trekken. Met het volste vertrouwen ziet het Cambreur de komende vijf jaar TTO tegemoet.

Eindelijk de langverwachte IB-diploma’s voor de tweetalige Cambreurleerlingen


Vorig jaar ontvingen de tweetalige examenleerlingen hun havo- of vwo-diploma, precies een jaar later mochten ze terug naar hun oude school om hun IB-diploma in ontvangst te nemen. Hoewel: in het oude vertrouwde gebouw konden ze niet meer terecht. Maar de nieuwe aula met de vertrouwde gezichten van afdelingsleiders Cindy Schade en Bram Thielen was donderdagavond 8 juli feestelijk voor hen ingericht.Bijna een jaar hadden ze elkaar niet gezien, dus was het een hele opgave om echt die anderhalve meter in acht te nemen. Vijf, zes jaar lang hebben deze twee groepen immers met elkaar opgetrokken en corona maakte ontmoetingen tussendoor minder gemakkelijk.Na een korte toespraak van Helga van der Weele en een bijdrage van hun IB-docent hielden de leerlingen een korte pitch, uiteraard in het Engels, waarin ze terugkeken op hun Cambreurtijd, hun docenten bedankten en vertelden welke opleiding ze op dit moment doen. Daarna volgde de uitreiking, waarmee de TTO-leerlingen nu ook een tastbaar bewijs van hun extra prestatie hebben.Stuk voor stuk zijn de oud-leerlingen gegroeid, zij zijn zoals mevrouw Hawkins het zo mooi verwoordde de hoop voor onze toekomst: open minded, onderzoekend, respectvol en in staat om besluiten te nemen. Het Cambreur mag trots op deze lichting zijn.Kermis Dongen gaat door in aangepaste vorm!

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, juni 30, 2021 14:08

Van vrijdag 9 t/m dinsdag 13 juliNa een jaar afwezigheid wegens corona, gaat de Dongense kermis dit jaar wel door! Van 9 t/m 13 juli gaan de botsauto’s weer rijden op het Wilhelminaplein, draait de draaimolen traditioneel zijn rondjes, kan er een gokje worden gewaagd, klinkt er gezellige muziek en voor degene die lekkere trek heeft, zijn er diverse kraampjes die een versnapering aanbieden.

Wethouder Petra Lepolder heeft samen met de kermisexploitanten intensief overleg gevoerd over de beste vorm gezien de corona-omstandigheden en is verheugd over de uitkomst. ,,Geweldig dat in een samenleving die steeds meer open gaat, ook de Dongense kermistraditie weer opgepakt kan worden. We wensen de exploitanten en de bezoekers een succesvolle en gezellige kermis toe!’’

Aangepaste vorm
In het kader van de volksgezondheid en de corona-regels, hebben gemeente en kermisexploitanten moeten besluiten voor een aangepaste vorm. Zo wordt het kermisterrein rondom afgesloten met een hekwerk. Maximaal worden 750 bezoekers toegelaten. Dit is inclusief kinderen tot 13 jaar en exclusief het kermispersoneel. Dit aantal is gebaseerd op de voorschriften vanuit de rijksoverheid. Controle hierop heeft plaats via een aparte ingang en uitgang. Op het terrein geldt een verplichte looprichting. De opstelling van de attracties zal anders zijn, waardoor er één looprichting ontstaat en er betere doorstroming is van publiek. De normale 1,5 m maatregel geldt ook in de attracties en de exploitanten nemen extra hygiënemaatregelen, zoals ontsmettingspunten.

Openingstijden
Ook de openingstijden zijn aangepast. Vrijdagavond 9 juli opent de kermis om 18.00 uur en sluit om 23.00 uur. Zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 23.00 uur. Maandag van 13.00 uur tot 22.00 uur. Dinsdag 13 juli is de laatste dag kermisvertier van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Attracties
De Dongense kermis zal deze keer bestaan uit 16 attracties en 6 kramen voor eten en drinken. Dat is iets minder dan gebruikelijk, vooral door de andere indeling/opstelling in verband met de vaste looproute. De volgende kermisattracties hebben hun komst naar Dongen inmiddels toegezegd: Jumper Jumper, Autoscooter, Jumbo, Buggy, Muziekexpress, Bootjesmolen, Trampoline, Lucky Duck, Glazen doolhof, Grijpkranen, Poffertjeskraam.

Géén extra acties
Vanwege corona (en het vermijden van te veel drukte) zijn er deze editie helaas geen extra acties om het publiek extra te vermaken. ,,Geen vuurwerk, geen artiest, geen clown geen grootse opening, maar wel heel veel mooie attracties die al het plezier en vermaak geven wat we allemaal zo graag willen”, aldus de organisatie van Kermis Dongen.

Druktemeters
De mogelijkheid wordt nog onderzocht om druktemeters in te zetten. Daarop kun je thuis, via het internet, op eenvoudige wijze zien hoe druk het is op het kermisterrein op het moment dat je van plan bent een bezoek te brengen.De spagaat van de gemeenteraad en het basisonderwijs

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 23, 2021 15:36

Hoofdredacteur Bart van Kerkhof van Dongen.nieuws.nl heeft afgelopen dagen verdiept in de problematiek van de nieuwbouw van de basisscholen in Dongen en ’s Gravenmoer en schreef daar tevens een artikel over . De redactie van deze krant vindt het belangwekkend genoeg om dit artikel ( onder dankzegging) over te nemen.

De spagaat van de gemeenteraad

Het rommelt in het Dongense basisonderwijs. Waar in de meest recente onderwijsmonitor nog plannen stonden om een groot deel van de Dongense basisscholen voor eind 2024 te vervangen door nieuwbouw van een aantal IKC’s (Integrale Kind Centra) krijgen  schoolbestuurders, ouders, leerlingen en andere betrokkenen nu te horen dat de coronacrisis en de schuldenpositie van de gemeente nu voor een nieuwe situatie hebben gezorgd.

Een lastige spagaat dient zich aan voor de gemeenteraad met aan de ene kant boze ouders en scholen die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen en aan de andere kant een uit de hand lopende schuldenpositie van de gemeente.

De situatie
In Dongen en ’s Gravenmoer zijn de schoolgebouwen nu zo’n beetje allemaal 40 jaar of ouder en hard toe aan vervanging c.q. nieuwbouw. De plannen hiervoor werden in 2017 door de gemeenteraad omarmd en een tijdlijn werd uitgezet Omdat de scholen weten dat nieuwbouw op het programma staat, heeft het groot onderhoud aan de gebouwen de afgelopen jaren minder aandacht gekregen. Tijdens een raadsinformatieavond over het onderwerp ‘onderwijshuisvesting’ begin juni werd het de gemeenteraad en andere toehoorders, waaronder vertegenwoordigers van de diverse schoolbesturen, echter duidelijk dat de oorspronkelijke tijdlijn van de nieuwbouwplannen niet gehaald gaat wordenPresidium
Terwijl het de bedoeling was dat de kredieten voor de zomervakantie door de raad vrijgegeven zouden worden, bepaalde het presidium, het overlegorgaan van de fractievoorzitters van de partijen uit de Dongense gemeenteraad, dat deze aanvragen pas na de vakantie besproken kunnen worden na bestudering van de kadernota (de begrotingscijfers voor 2022).

J.J. Anspachschool
Als voorbeeld nemen we de J.J. Anspachschool. Deze school heeft nu 280 leerlingen in een gebouw dat daar in het geheel niet op berekend is. Voor de komende jaren wordt er nog een verdere groei verwacht. In maart meldde Anspachdirecteur Herman Straver in een brief, op basis van gesprekken met de gemeente, nog enthousiast aan de ouders dat er van uitgegaan werd dat de nieuwbouw van de school ergens in het schooljaar 2022-2023 klaar zou zijn. Tijdens de sloop en nieuwbouw van de school zou het huidige MAVO gebouw aan de Bolkensteeg beschikbaar komen als uitwijklocatie.

Nu dreigt  echter uitstel van de plannen terwijl de school al haar leerlingen nu al niet meer in het eigen gebouw kan onderbrengen. Daarop is besloten om de bovenbouw(de groepen 6, 7 en 8) met ingang van komend schooljaar alvast te verhuizen naar de Bolkensteeg, waarna de rest van de school volgt als er het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld is en er concreet zicht is op een nieuw gebouw. ”Het opsplitsen van een school is natuurlijk een zeer onwenselijke situatie” aldus een verontruste ouder. “Verbinding tussen leerlingen van alle leeftijden is belangrijk op een school. Door een school te splitsen haal je dat helemaal weg. Daarnaast levert het in de praktijk grote problemen op. Als je een kind in de onderbouw en een kind in de bovenbouw hebt, moet je ineens naar 2 gebouwen die 2 kilometer uit elkaar liggen. Dat is toch onmogelijk? Bovendien is de verkeerssituatie in de Bolkensteeg ook niet echt veilig voor basisschoolleerlingen. En weten we niet hoe lang deze situatie gaat duren.. Dat is echt onacceptabel.”

De gemeenteraad
Om de gemeenteraad van de noodzaak van nieuwbouw te doordringen werden de leden van de raad dinsdagavond uitgenodigd om een kijkje te nemen op de J.J. Anspachschool. Daar werden zij toegesproken door PCPO bestuurder Arnoud de Wever en enkele verontruste ouders “Er wordt ons al jaren van alles beloofd en nu het uiteindelijk zover is dat we zouden kunnen starten met de definitieve voorbereidingen voor de nieuwbouw wordt weer op de rem getrapt. Hoe betrouwbaar ben je dan als gemeenteraad? “ zo vraagt de Wever zich af. “ Ons kabinet investeert in deze tijd miljarden om ervoor te zorgen dat Nederland blijft draaien en u houdt de hand zelfs extra op de knip. Dat klopt gewoon niet.”

“Op een zomerdag is het vaak meer dan 30 graden in klaslokalen terwijl het in de winter juist vaak bibberen is in de klassen omdat ramen open moeten voor ventilatie” zegt Sandra de Groot van de medezeggenschapsraad. “Andere klassen hebben weer last van een vochtprobleem. Dit gaat ten koste van de leerprestaties van onze kinderen.” Tijdens een rondleiding worden de aanwezige gemeenteraadsleden meegenomen door de school waar ze door onder meer beslagen ramen en schimmel op de muren nog eens duidelijk geconfronteerd worden met de genoemde problemen.

Boze ouders
De ouders hebben er grote moeite mee dat de nieuwbouwplannen nu weer uitgesteld lijken te worden. “Ik vraag de gemeente om snel budget vrij te maken voor gezonde schoolgebouwen in Dongen. Dat mag niet langer wachten” aldus Sanne Rombouts- de Laat. ”Onze kinderen hebben last van het warme , ongezonde schoolgebouw. Daarbij komt dat kinderen beter leren op moderne manieren, binnen en buiten een klaslokaal, met de hele klas, in groepjes en alleen. Daar is het huidige schoolgebouw niet op ingericht en dat beperkt leerkrachten en dus leerlingen in hun mogelijkheden. Ik wil een gezonde schoolomgeving voor mijn kinderen en voor alle kinderen in Dongen. Maak budget vrij en stel nieuwbouw niet uit. Een moderne en gezonde school is noodzaak en is investeren in de toekomst!”

De ouderraad van de J.J. Anspachschool startte deze week een petitie: ‘Stel de nieuwbouw van de basisscholen niet uit’. De eerste dag werd deze petitie al meer dan 600 keer ondertekend.

De gemeenteraadsleden werden tijdens de bijeenkomst ook fijntjes gewezen op de diverse partijprogramma’s bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2018, waarin het belang van goede en gezonde schoolgebouwen onderstreept werd.

Ook Basisschool De Springplank in ’s Gravenmoer is ook zo’n school die hard toe is aan nieuwbouw. Dat werd nog eens extra pijnlijk duidelijk toen het Jeugdjournaal er in december 2020 aandacht aan besteedde vanwege het ontbreken van voldoende ventilatie op de school. De leerlingen moesten extra dik gekleed in de klas zitten omdat het openzetten van de ramen , zelfs in de winterperiode, de enige manier was om de klas te ventileren. Zie video elders in dit artikelPlanning
De oorspronkelijke planning lijkt overboord gegooid en de coronacrisis deed daarbij volgens de gemeente een stevige duit in het zakje. In een brief van directeur bestuurder Angela Horsten van Initia, de overkoepelende stichting voor het Katholiek Primair Onderwijs voor Dongen en omgeving, aan de ouders/verzorgers, meldt zij dat uit doorrekeningen blijkt dat er boven de begrote kosten zo’n 10 miljoen euro bovenop komt om de nieuwbouw plannen van alle scholen te realiseren. “De kans is groot dat we terug naar de raad moeten voor een aanvullend budget. Voor de Noorderpoort en de Vlinderboom dreigt een vertraging voor langere tijd” aldus Horsten in haar brief, waarin ze tegelijkertijd de noodzaak van nieuwbouw onderstreept: “de nieuwbouwplannen zijn ontstaan vanuit noodzaak en niet vanuit luxe. De gebouwen zijn echt aan vervanging toe.”

Horsten zit daarmee in een extra lastige positie omdat zij naast directeur bestuurder van Initia ook lid is van de gemeenteraad voor de Dongense VVD. Als het thema onderwijs in de raad aan de orde komt participeert zij niet als raadslid maar neemt zij plaats op de publieke tribune. Dat betekent dan echter wel in theorie dat haar eigen partij in kan stemmen met besluiten die niet zo gunstig uitpakken voor Initia. Een spagaat in een spagaat dus.

Lastig parket
Het dossier brengt de gemeenteraad in een lastig parket: stelt men de benodigde kredieten beschikbaar voor de broodnodige nieuwbouw van de basisscholen en neemt men daarmee een oplopende schuldpositie van de gemeente Dongen voor lief of past men het schema aan met als gevolg uitstel van de broodnodige nieuwbouwplannen en boze ouders, maar een meer beheersbare schuldpositie? Een duivels dilemma, dat er door de bijeenkomst van dinsdagavond zeker niet makkelijker op is geworden.

Wethouder van Boxtel
Volgens wethouder Eline van Boxtel is de raad nu aan zet. “Inmiddels is IKC Agnes al gerealiseerd en zijn de plannen voor IKC Beljaart in vergevorderde fase. Daarnaast is er al hard gewerkt aan het programma van eisen voor zowel het nieuwe IKC in ’s Gravenmoer als het nieuwe IKC Anspach. Om de kosten te reguleren werd bij de bezuinigingsronde in 2019 besproken dat er in de jaren daarna ieder jaar een nieuw IKC zou verrijzen. Op het programma stond om na de komende zomervakantie het programma van eisen voor de gecombineerde IKC Noorderpoort/Biezenkring samen te stellen.”

“Nu het presidium heeft besloten de kredietaanvragen pas te beoordelen na het bestuderen van de kadernota in het najaar, is de situatie ineens anders” aldus van Boxtel. “De gemeenteraad heeft het voor het zeggen. De raad besluit om een krediet al dan niet ter beschikking te stellen. Maar zelfs dan is het niet zo dat er meteen met de sloop kan worden begonnen. Het zou het startsein zijn voor een architect om, in overleg met alle betrokkenen, een nieuwe school te gaan ontwerpen. Er gaat dan dus nog wel wat tijd overheen alvorens er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.”

Nood
Ondertussen zitten schoolbesturen, ouders en leerlingen met de handen in het haar. “De nood is hoog. Verder uitstel is onverantwoord. Wij hopen echt van harte dat de gemeenteraad dit inziet en actie onderneemt” aldus een verontruste ouder. “Dongen is van oudsher een onderwijsdorp maar zou zich moeten schamen voor de situatie waarin veel basisschoolkinderen nu verkeren.”

Bart van KerkhofLandelijke ontwikkelingen :Flinke daling corona besmettingen

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 23, 2021 12:33

Het RIVM heeft dinsdag 22 juni 2021 de nieuwe coronacijfers naar buiten gebracht. Hieruit blijkt dat er in Dongen wederom sprake is van een flinke daling van het aantal COVID-19 besmettingen. In de periode van 9 juni tot en met 22 juni werden in onze gemeente nog maar 5 besmettingen geregistreerd, het laagste aantal sinds begin augustus van vorig jaar. Veertien dagen geleden stond de tweewekelijkse teller in Dongen op 51. In de twee weken daarvoor waren er 99 besmettingen in onze gemeente. Dongen volgt met deze nieuwe cijfers de dalende trend zoals die landelijk ook te zien is. Er werden de afgelopen twee weken volgens de cijfers van het RIVM geen personen uit Dongen opgenomen in het ziekenhuis met corona. In deze periode overleden er volgens het RIVM ook geen Dongenaren aan corona.

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn ruim veertien miljoen prikken gezet. Dat maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) begin deze week bekend. In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 291 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld ruim 209.000 doses per dag.

Medio juli heeft iedereen vanaf 18 jaar die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie gehad. Dit is terug te zien in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis is opgenomen. Deze cijfers dalen nu structureel snel.

Stap 4
De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Vanaf zaterdag 26 juni aanstaande zetten we in Nederland stap 4 van het openingsplan en gaat alles open, zo heeft het kabinet besloten. 1,5 meter afstand houden is de alles bepalende norm. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs, of bij evenementen en festivals (die per 30 juni zijn toegestaan), geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.

Alles open per 26 juni

1,5 meter afstand verplicht

 • Reguliere openingstijden voor onder andere horeca, winkels en locaties voor kunst en cultuur, recreatie en sport.
 • Maximaal aantal bezoekers afhankelijk van de grootte van de ruimte.
 • Thuis geen maximaal aantal bezoekers.
 • Binnen en buiten geen maximale groepsgrootte. Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor Met coronatoegangsbewijzen

1,5 meter afstand niet verplicht

 • 100% van de bezoekers – capaciteit toegestaan.
 • Nachtclubs en discotheken open.
 • Per 30 juni evenementen toegestaan.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de CoronaCheckapp of coronacheck.nl aanmaken met:

 • een negatieve testuitslag van maximaal 40 uur oud
 • een vaccinatiebewijs
 • een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud

Het dragen van een mondkapje is verplicht:

 • in het openbaar vervoer en bij personenvervoer
 • op stations en vliegvelden
 • in het voortgezet onderwijs

Janssen-vaccin
Vanaf woensdag 23 juni 2021, kan een afspraak worden gemaakt voor het Janssen-vaccin via telefoonnummer 0800-1295. Het kabinet schrapte dat vaccin grotendeels uit het prikprogramma, maar wie de (éénmalige) inenting wil, mag daarvoor kiezen.

Regionale ontwikkelingen

Het aantal nieuwe corona-positieve inwoners in de Veiligheidsregio Midden- West-Brabant is afgelopen week wederom sterk gedaald: van 58 naar 37 personen per 100.000 inwoners; een daling van 36%. In week 24 is in onze veiligheidsregio op basis van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners landelijk gedaald van de 7e naar de 12e plaats.

Dongense samenleving

Lokaal heeft structureel overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving.Nieuwe afvalinzameling levert meer grondstoffen op door beter scheiden door burgers

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, juni 17, 2021 17:43

Ruim 35% meer PMD || Inworpen restafval van 39 naar 52

Dongen, 17 juni 2021. Vandaag liet de gemeente Dongen weten dat de eerste cijfers van de nieuwe wijze van afvalinzameling in onze gemeente bekend zijn. Na een evaluatie die overigens deze avond ook nog wordt besproken in de opiniërende raadsvergadering, blijkt dat de inwoners van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart hun afval een stuk beter zijn gaan scheiden. De focus van het ophalen en de daarbij behorende service van de gemeente is duidelijk verlegd naar PMD -afval (wekelijks ophalen aan huis) en gft (de groene bak) en minder op restafval (grijze bak). Dat heeft volgens de gemeente positieve resultaten opgeleverd voor het milieu. De hoeveelheid ingezamelde grondstoffen is fiks toegenomen. Zo is er ruim 35% meer PMD opgehaald dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2021 is er ongeveer 29% minder restafval opgehaald. Men heeft het idee dat de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner daarmee een stuk dichterbij komt.Ook de pilot hoogbouw blijkt geslaagd. In februari zijn bij tien hoogbouwlocaties verzamelcontainers voor gft geplaatst.

Defect of wennen

De bewoners op die locaties kregen van de gemeente een gft-set cadeau: een gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft. De gemeente zegt dat ‘ inwoners die gebruik zijn gaan maken van deze gft-service, zeggen blij te zijn met deze voorziening en dat hun restafval met 50% tot 66% is afgenomen. Wel heeft deze krant uit reacties van lezers geconstateerd dat de groencontainer op een bepaalde plaats niet altijd te gebruiken is vanwege een defect of andere redenen. Misschien speelt ‘het nieuwe’ hierbij een rol. De gemeente gaat door met het plaatsen van gft-verzamelcontainer bij alle andere hoogbouwlocaties in de gemeente.

Van 39 naar 52

Op basis van de praktijkervaringen, heeft er met onmiddellijke ingang een aanpassing plaats voor inwoners die gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval. Het eerst vastgestelde aantal van maximaal 39 inworpen per jaar zorgde bij inwoners voor onduidelijkheid en vragen. Geconstateerd is dat In het eerste kwartaal inwoners gemiddeld 12,5 inworpen per huishouden gebruikt hebben, dat is omgerekend 1 keer per week. Het college heeft daarom besloten om dit aantal voor 2021 bij te stellen naar 52 inworpen. Inwoners met een medische indicatie hebben de mogelijkheid om extra inworpen aan te vragen.

Reactie wethouder en negatieve bijverschijnselen

,,Het is fijn om te zien dat onze inwoners hun afval nog beter zijn gaan scheiden,” vertelt wethouder Jansen. ,,In het begin is het wennen als er iets verandert in de afvalinzameling. Maar de hogere service op grondstoffen heeft aangetoond dat er echt minder restafval opgehaald kan worden. Een groot compliment voor de inwoners van Dongen, want zij hebben dit gedaan!’’ Behalve de mooie cijfers, ziet de gemeente ook negatieve praktijkvoorbeelden. Volgens de gemeten Dongen zoeken sommige inwoners alternatieve manieren op om van hun restafval af te komen. Dat kan leiden tot meer vervuiling in de opgehaalde grondstoffen. In het eerste kwartaal zijn twee gft-vrachten afgekeurd. Ook is een stijgend aantal uitgedeelde rode kaarten in de gft-routes. De inhoud van elke container wordt beoordeeld door één van de beladers. Bij een overduidelijke foute inhoud wordt er een rode kaart uitgeschreven en aan de container gehangen. Afgekeurde vrachten worden als restafval afgewerkt. Dit kan voor extra kosten voor de gemeente zorgen,zo staat vermeldt in het persbericht van vandaag

Minder PMD-verzamelcontainers

Omdat de hoeveelheid PMD via de inzameling aan huis fors is toegenomen, kan het aanbod van verzamelcontainers in de openbare ruimte naar beneden zo vindt Dongen. De afgelopen tijd zijn meerdere defecte ondergrondse PMD-containers vervangen. Door ouderdom, slijtage en herhaaldelijk verkeerd afval erin gooien, waren deze niet meer te repareren. De bovengrondse containers die tijdelijk dienst hebben gedaan, worden binnenkort op vier locaties weggehaald. In juli gaat de PMD-container bij de Jumbo weg. Vanaf 1 oktober worden de PMD-containers bij de Aldi, Nettorama en op het Europaplein verwijderd. Op drie locaties blijven de PMD-containers staan: op het Looijersplein, op de Molendijk in ’s Gravenmoer en bij sportpark de Gaasjes in Dongen-Vaart. En ook de PMD-voorziening aan de milieustraat Coolhof blijft beschikbaar.

Luiers

Een bijzondere stijging is te zien bij de luierinzameling. Vergeleken met vorig jaar is de hoeveelheid verdubbeld. Daarom zijn op diverse locaties extra containers bijgeplaatst. En komt er een extra inleverpunt aan het Kloosterpad, nabij gezondheidscentrum Kloosterpad, waarin onder andere het consultatiebureau is gevestigd.

Bron : gemeente Dongen en eigen nieuwsgaringWethouder René Jansen stapt uit bestuur OCD

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 16, 2021 10:19

‘De restzetel’ gaf aanzet tot besluit

Door Piet Eelants

Dongen, 16 juni 2021. Wethouder René Jansen stapt op als bestuurder van de OCD. Tegelijk is hierover een collegebesluit genomen. Jansen en het college nemen dit besluit in het kader van een wetswijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wethouder, die deze maandag terug kwam van een korte vakantie heeft inmiddels al de eerste stappen genomen in het kader van zijn afscheid als bestuurslid van de stichting. De raad is gisteren van het besluit op de hoogte gebracht en vandaag gaf de gemeente Dongen een persbericht uit. Ook de fractie van de Volkspartij Dongen heeft vandaag een verklaring uitgegeven. Het besluit komt niet echt onverwacht. Onlangs bracht de Dongense podcast -website ‘De Restzetel’ een opvallend artikel uit over met name de bestuursconstructie van de stichting OCD

Er is rumoer ontstaan rond ‘een oude zaak ‘uit 2013 met betrekking tot de Stichting Ontwikkeling Centrum Dongen, kortaf OCD. Velen kennen de stichting niet en zeker niet de opzet. Toch vond de oprichting al in 1966 plaats. Primair en oorspronkelijk doel ervan was het in stand houden van de in het gebouw aan de Schaepmanlaan, maar ook de daar toen gevestigde nutsvoorzieningen. In het gebouw zetelde het Wit Gele Kruis, de thuiszorgorganisatie die later via diverse fusies nu in het huidige Thebe samenwerken. Ook de Katholieke Bibliotheek kreeg zijn bestemming in het gebouw. De Bieb ( Theek5) is inmiddels gehuisvest in de Cammeleur en is daar partner in een samenwerkingsverband met ContourdeTwern , DonckHuys en het kunstpodium. Het zo ter bestemming zijnde gebouw herbergde bovendien een aantal woonunits.

‘De Restzetel’: ‘De dubbele pet van wethouder Jansen’

Het geheel viel onder het beheer van de stichting OCD, die de betekenis van haar naam en streven daar in terugvond. Uiteraard heeft de Stichting een bestuur. Hekel punt in de samenstelling van het bestuur is volgens de Dongense Podcastwebsite ‘De Restzetel’ de deelname van een lid van het college. Tot op heden was dat ook zo en in de persoon van wethouder René Jansen. In aflevering 34 van 5 juni 2021 wijdde ‘De Restzetel’ die wordt gerund door voormalig Weekblad van Dongen politiek correspondent Sietse Broeders, Stefan van den Bosch en Harrie Broeders in een ‘extra aflevering’ alle tijd aan de OCD en haar bestuurs- samenstelling

De Restzetel

De Restzetel noemt zichzelf een onpartijdige en onafhankelijke podcast over de Dongense politiek. De website startte in september 2020 om ,volgens hun disclaimer,’ de ongehoorde stem te vertolken’. Het doel is volgens de eigenaren ook ‘om de inwoners van Dongen zelf te laten participeren, een mening te vormen en politieke beslissingen nemen

Podcast

In hun bewuste podcast vragen de presentatoren zich af of wethouder Jansen de toets van geldende integriteit wel kan doorstaan. Men doelt hier op de situatie van maart 2013 waarin Jansen – toen nog als fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen- tamelijk fel reageerde op het feit dat toenmalig wethouder Bas Evegaars deelnam aan nota bene hetzelfde bestuur van dezelfde stichting waaraan de huidige wethouder bestuurs-deelnemer (qq) is.

Motie van wantrouwen

Het is maart 2013. Er wordt een motie van wantrouwen ingediend tegen toenmalig wethouder Bas Evegaars. Een nu saillant detail: de motie wordt ingediend door de Volkspartij Dongen. Inzet is de rol van Evegaars als bestuurder van de Stichting OCD. Hem wordt verweten dat hij de raad niet heeft ingelicht over een statutenwijziging bij de stichting. Volgens de VPD had wijziging tot gevolg dat de Dongense gemeentekas nadelig zou worden beïnvloedt. Het bestuur van OCD ( lees: wethouder Evegaars ) had zich volgens de motie moeten verantwoorden tegenover de raad. CDA, Democratisch Podium en de Dongense VVD stemmen tegen, voor waren de VPD en de PvdA. Evegaars kan blijven zitten.

Minimaal één miljoen euro

De Podcatsite ‘De Restzetel’ heeft de zaak uit het archief gehaald en zegt op een ‘Zembla -achtige’ manier te werk zijn gegaan en aan ‘onderzoekjournalistiek ‘ te hebben gedaan. Ze zijn ‘zo te horen’ inderdaad ook grondig te werk gegaan en hebben e e a gelardeerd met oude geluidsfragmenten en door hen zogenoemde feitelijkheden.

Uit de podcast en uit de archieven van deze krant blijkt dat voordat deze statutenwijziging plaatsvond, in de statuten was opgenomen, dat bij opheffing van de stichting ,die dan samenhangt met de toen mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de nieuwe MFA, de opbrengsten zouden terugvloeien naar de gemeente. In de nieuwe statuten staat vermeld dat de opbrengsten ten goede komen aan ‘maatschappelijke doelen’.De Volkspartij Dongen bleef ook na de uitleg van het toenmalige college, dat achter Evegaars bleef staan, vinden dat , ‘ gezien het feit dat de bibliotheek straks in de MFA gehuisvest zal worden en daarmee de doelstelling van de stichting OCD zou vervallen , opheffing van de stichting tot de mogelijkheden behoren en dat de gemeente door de statutenwijziging dus een aanzienlijk bedrag aan zich voorbij ziet gaan’. Toentertijd Jansen :

” Minimaal één miljoen euro, waarop het gemeentebestuur direct invloed had gehad, als de wethouder in onze ogen ‘meer doordacht’ had gehandeld’. Wat de Volkspartij Dongen betreft (ver)speel je niet zomaar zo’n directe invloed op gemeenschapsgeld, en weeg je dit soort besluiten goed af met collega wethouders. Wethouder Evegaars had vóóraf transparant zijn afwegingen kunnen maken, met de raad, maar vooral met zijn collega’s in het College. Ook als dit volgens formele regeltjes niet nodig is “.

Integriteit

In de podcast over deze zaak komen ook zaken aan de orde die niet helemaal als goed uitgediept kunnen worden beschouwd. Sommige fragmenten benaderen het niveau van latente uitspraken over twijfel over de integriteit van wethouder Jansen. Dat kan door de vrijheid van het woord, maar verdiend tevens meer absolute duiding. Enige satire kan ‘De Restzetel’ wel worden toegeschreven ; de podcast aflevering wordt gelardeerd met een soort van Bingo. De aflevering werd inmiddels (meetpunt 11 juni) ruim 2200 maal beluisterd. Deze krant vroeg een persoonlijke reactie van René Jansen op de inhoud van de podcast van ‘De Restzetel’. Opvallend daarbij is dat hij niet ingaat op ferme uitspraken aan zijn adres die in de podcast te horen zin. De fractie van de VPD reageerde op ons verzoek daar wel op . Die reactie kunt u als bijlage bij dit artikel hieronder lezen. De gemeente Dongen verstuurde vandaag een persbericht dat we eveneens verderop in dit artikel integraal publiceren

Reactie wethouder René Jansen

De aanleiding in 2013 was de statutenwijziging van stichting OCD. Daar is een stevig debat over gevoerd. De gemeente heeft sindsdien een minderheidsbelang in de stichting, belegd bij de wethouder Cultuur. Sinds 2018 vervul ik die rol. Als wethouder sta je midden in de samenleving en dien je de belangen van alle Dongenaren. De Dongense gemeenschap staat daarbij voorop en nooit het persoonlijk belang. De afgelopen periode is de financiële afwikkeling van de verkoop van de ‘oude bibliotheek’ afgerond. Per 1 juli treedt een nieuwe wet WBTR in werking, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wetswijziging is aanleiding om als bestuurder uit OCD te stappen met het verzoek aan de stichting om de statuten te wijzigen. Ik heb daartoe reeds de benodigde stappen gezet en er is een collegebesluit genomen. Binnen OCD hou ik me buiten beraadslaging en besluitvorming van alle aanvragen’” tot zover de letterlijke verklaring van Jansen.

INTEGRAAL : Reactie podcast OCD van de Volkspartij Dongen

Voor de Volkspartij Dongen staat de integriteit van wethouder René Jansen niet ter discussie. In de podcast worden fragmenten en data zonder context bij elkaar gezet. We waren graag met de Restzetel in gesprek gegaan om die context te geven en te duiden.

 • Gemeente Dongen is als oprichter van de Stichting al 55 jaar verbonden aan Stichting OCD. Omwille van de financiering en omwille van het doel van de stichting. De gemeente sloot een geldlening af bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Alleen gemeenten kunnen daar voor geldleningen terecht. Sindsdien is er vermogen opgebouwd door de stichting middels exploitatie van de (gesubsidieerde) bibliotheek en destijds het Wit-Gele Kruis.
 • Al vele periodes is de wethouder met cultuur in zijn portefeuille, namens het college van B&W, bestuurslid van stichting OCD.
 • In januari 2011 zijn de statuten gewijzigd waarmee fundamentele wijzigingen hebben plaatsgevonden in de afwikkeling van de financiën. Tegelijk bleef de doelstelling van de stichting ongewijzigd: huisvesting van maatschappelijke functies. De fractie van de Volkspartij Dongen heeft in 2013 inderdaad scherpe vragen gesteld en een interpellatiedebat gevoerd over de manier en beweegredenen van de statutenwijzigingen en uitgebleven communicatie hierover.
 • In 2018 is er een wijziging opgetreden ten aanzien van de grootste functie: De bibliotheek nam intrek in de Cammeleur. Hiermee verviel de huisvesting van maatschappelijke functie van stichting OCD.
 • Hierop werd door stichting OCD besloten om het pad in de verkoop te doen.
 • Tot medio 2020 heeft de GGD gebruikgemaakt van het pand voor huisvesting van het consultatiebureau.
 • Onlangs heeft de feitelijke overdracht van het pand aan de nieuwe eigenaar plaats gevonden.
 • De gemeente heeft sindsdien geen financieel en/of huisvestingsbelang meer in de stichting.
 • Logisch dat de gemeente via de wethouder tot aan het einde (verkoop pand) betrokken is gebleven. De geldlening liep immers via de BNG.
 • Per 1 juli nieuwe wetgeving WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen).
 • Er is dus nu om twee redenen sprake van een nieuwe afweging: verkoop van het pand en nieuwe wetgeving.
 • Binnen stichting OCD is altijd een meerderheid nodig om besluiten te nemen.
 • Voor toekenning kent OCD eigen richtlijnen en voorschriften.
 • Het staat iedereen vrij om aanvragen te doen bij Stichting OCD. Hiervoor hebben zij zelf een oproep gedaan in de media begin dit jaar.

Beluister hieronder de podcast

Integraal : persbericht van de gemeente Dongen

Gemeente Dongen stapt uit bestuur OCD

Na 55 jaar komt er een einde aan de vertegenwoordiging van de gemeente Dongen in de stichting OCD. Het college heeft dit gisteren bij de B&W-vergadering besloten vanwege de nieuwe koers van de stichting en vanwege de wetswijzing bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli aanstaande.

Historie
Volgens de statuten maakt de wethouder cultuur deel uit van het OCD-bestuur. In 1966 bouwde Ontwikkel Centrum Dongen (OCD) een gebouw aan de Schaepmanlaan. Dit was ten dienste van het Wit Gele Kruis en de Katholiek Openbare Bibliotheek. De gemeente stelde zich garant voor de lening van 560.000 gulden die OCD bij de bank moest doen. Vanaf dat moment was er een band en hebben 7 wethouders cultuur de lokale maatschappelijke nevenfunctie vervuld.

Ontwikkelingen
In de afgelopen jaren waren er belangrijke ontwikkelingen in taken en beheer. De bibliotheek verhuisde naar de nieuwbouw van De Cammeleur. De sloop van het gebouw is nu aanstaande. Een projectontwikkelaar heeft de locatie aangekocht en bouwt er de komende periode 23 appartementen. Dat betekent een forse kapitaalinjectie voor de stichting OCD.

Heden
Op 28 januari van dit jaar maakte OCD bekend dat de verkoop van het gebouw niet betekent dat het werk van de stichting erop zit. Wel wordt de doelstelling aangepast. Stichting OCD wil haar financiële middelen de komende jaren gebruiken voor ondersteuning van organisaties met educatieve, culturele en sociaalmaatschappelijke doelstellingen in de gemeente Dongen. Er is een oproep gedaan om te komen met voorstellen. Het OCD-bestuur gaat de aanvragen één keer per drie maanden toetsen.

Besluit
,,Dat heeft mij de laatste maanden aan het denken gezet’’, aldus René Jansen die als wethouder cultuur qualitate qua (in de hoedanigheid van) is afgevaardigd in het OCD-bestuur. ,,De nieuwe koers van OCD en de nieuwe wet WBTR verhouden zich niet goed tot het wethouderschap. Er komen in de toekomst zeker subsidieverzoeken waar de gemeente nee tegen gaat zeggen en die bij OCD terecht komen. Of bij beide. Telkens lastige afwegingen die aanleiding kunnen geven voor discussie over belangen. Uittreden uit het OCD-bestuur voorkomt dat casussen of aanvragen aanleiding geven om de ‘schijn van belangenverstrengeling’ op te roepen over de rol van de gemeente.’’

Podcast
In de podcast van zaterdag 5 juni plaatste De Restzetel kritische kanttekeningen over een dubbelrol van wethouder en OCD-bestuurslid Jansen. ,,Het is terecht dat ze opmerken dat de gemeente zich niet moet verschuilen achter oude statuten en zich moet afvragen of het op dit moment nog wel gewenst is dat de gemeente zitting heeft in de OCD-stichting. Het antwoord is duidelijk: nee.’’

Dubbele pet
De wethouder benadrukt dat hij tot op heden ‘geen dubbele pet op heeft gehad’, zoals de titel van de podcast luidde. ,,Als wethouder sta je midden in de samenleving en dien je de belangen van alle Dongenaren. De Dongense gemeenschap staat bij mij voorop en nooit het persoonlijk belang.’’Volgende »