Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Gewijzigde beleidsregels bij hulp bij het huishouden voor Dongenaren

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, oktober 12, 2021 20:44

Méér mensen maken – ook in Dongen – gebruik van de mogelijkheid om hulp in de huishouding te verkrijgen. Enerzijds komt dat door de toenemende vergrijzing, waardoor de zelfredzaamheid afneemt. Maar ook het feit dat het tarief van de eigen bijdrage vrij laag is, is oorzaak van die stijging in vraag en daarmee ook de stijging in kosten voor de gemeente die voor ook deze vorm van Wmo verantwoordelijk is. Gemeenten worden nog steeds niet volledig gecompenseerd door het Rijk. De tarieven van zorgverleners stijgen wel mee. Iedereen die hulp behoeft en zodanig wordt geïndiceerd betaald daarvoor de relatief lage eigen bijdragen van € 19.00 per maand Gelet op het bovenstaande vindt het college dat de ontwikkeling van beheersmaatregelen noodzakelijk is, met als voornaamste doel de kosten van Hulp bij het huishouden te stabiliseren. Dat valt nog niet mee omdat, als er een duidelijke indicatie is voor het verlenen van huishoudelijke hulp, deze gewoon gehonoreerd moet worden. Dongen heeft nu voor nieuwe aanvragen een scherpere definiëring uitgewerkt van wat de ‘Dongenaar op eigen kracht kan, wat zijn sociale netwerk kan bieden en pas dan welke ondersteuning vanuit de gemeente aanvullend hierop noodzakelijk is’.

Zo staat het ook in de raadinformatiebrief die de raad vandaag ontving. Dongen heeft de gewijzigde beleidsregels op 6 oktober 2021 vastgesteld. ‘Voorafgaan zijn de beleidsregels voorgelegd aan de Wmo-adviesraad. Deze kan zich verenigen met de voorgestelde verfijnde en aangescherpte beleidsregels’ aldus het college in de brief aan de raad.

De indicatiecriteria t.a.v. hulp bij het huishouden zijn vastgelegd in de beleidsregels Wmo. ‘ Met de aanpassing van de beleidsregels wordt in Dongen een reductie van het gemiddeld aantal uren per client en daarmee een kostenreductie van 5% op jaarbasis beoogd. Op termijn betreft het dan een bedrag van circa € 100.000 per jaar. Door de autonome groei van het cliëntenbestand zal de besparing waarschijnlijk niet gaan leiden tot een budgetverlaging in de begroting’ …aldus het Dongense college. Het gewijzigde beleidscriterium wordt vooralsnog alleen toegepast bij nieuwe aanvragen Ook is er een herindicatie bij beëindiging van de vastgestelde duur van een bestaand contract.

Belangrijkste wijzigingen Beleidsregels

De juridische marges t.a.v. aanscherping beleid zijn beperkt: het CIZ-protocol waarop ons normenkader is gebaseerd is leidend voor de Centrale Raad van Beroep. Binnen deze bandbreedte zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • Algemeen: een scherpere definitie van wat wel en wat niet wordt schoongemaakt, meer afbakening voor consulenten en zorgaanbieders;
  • Alleen de ruimten die noodzakelijk zijn voor dagelijks gebruik van de woning worden geïndiceerd: woonkamer, keuken, natte cel, toilet, slaapkamer en trap;
  • Er wordt uitgegaan van het niveau sociale woningbouw – grotere woning leidt niet tot meer hulp;
  • Er wordt meer nadruk gelegd op eigen mogelijkheden, algemene, algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen;
  • Niet meer geïndiceerd worden: ramenlappen aan de buitenkant en tuinonderhoud;
  • Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn aangepast aan recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (zoals maaltijdservice, boodschappenservice, tuinonderhoud, kreuk/strijkvrije kleding).


Theek 5 en SWOD ondersteunen bij het verkrijgen van een coronabewij

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, september 22, 2021 14:46


Vanaf 25 september heeft iedereen in Nederland een coronabewijs nodig voor toegang tot de horeca en culturele sector. De overheid heeft hiervoor de CoronaCheck-app ontwikkeld. Het gele boekje is géén officieel coronabewijs. Met een coronabewijs in de app CoronaCheck of met een papieren versie kunnen mensen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of dat ze onlangs negatief zijn getest.
Ondersteuning mogelijk op 24 september en 1 oktober


De meeste mensen kunnen zelf via de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl een coronabewijs regelen. Maar er zullen ook mensen zijn voor wie het minder makkelijk gaat. Op vrijdag 24 september en vrijdag 1 oktober van 13:00 tot 17:00 uur bieden Theek 5 en SWOD inwoners van de gemeente Dongen ondersteuning bij het realiseren van een (papieren) coronabewijs. Loop een van die middagen gewoon binnen bij de Cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen.
Wat neemt u mee?
Om de CoronaCheck-app op uw smartphone te krijgen neemt u uw smartphone en uw DigiD inclusief inloggegevens mee naar Theek 5. Heeft u geen smartphone of liever een papieren toegangsbewijs? Neem ook dan uw DigiD inclusief inloggegevens mee en wij zorgen voor de rest. Indien gewenst lamineren wij uw papieren coronabewijs zodat deze lang netjes blijft. De vrijwilligers van Theek 5 en SWOD helpen u graag hierbij.
Workshop Corona Check app installeren en gebruiken


Wilt u leren hoe u zelf de app Corona Check op uw telefoon installeert? Kom dan naar de workshop op donderdag 30 september van 10.00 tot 11.30 uur. De mediacoach van Theek 5 geeft dan uitleg over hoe u apps op een smartphone installeert, waarop te letten en hoe u de Corona Check app zelf installeert, instelt en daarna gebruikt. Na de uitleg gaat u hier zelf mee aan de slag. Uiteraard kunt u dan ook eventuele vragen stellen. De workshop vindt plaats in de Cammeleur tegen een eigen bijdrage van € 5,- p.p.. Aanmelden graag via de website van Theek 5 (https://www.theek5.nl/activiteiten/en/of in de bibliotheek (ma en vrij van 13:00-17:00, di t/m do 10:00-17:00 en zat van 10:00-13:00). Let op; vol = vol.
Meedoen aan de workshop?
Wilt u deelnemen, dan heeft u het volgende nodig:
• uw smartphone
• uw geldige DigiD (gebruiksnaam en wachtwoord, of via de DigiD app)AFSCHEID ANTON EUREN VAN INFORMATIEPUNT ENERGIE DONGEN

DONGEN OPTIMAAL Posted on do, september 16, 2021 19:22

Initiatief informatiepunt voor alle energievragen én zelf bemand

Tijdens de intervisiebijkomst van de energiecoaches heeft Anton Euren afscheid genomen van de uitvoerende werkzaamheden bij het informatiepunt van Energie Dongen. Anton nam het initiatief tot dit informatiepunt dat onderdak kreeg bij Casade. Hij was hier 4 jaar lang 3 ochtenden in de week om alle bezoekers met raad en daad bij te staan. Het bleek de basis voor het Energieloket Dongen. Als bestuurslid blijft Anton verantwoordelijk voor het Energieloket in de Cammeleur.

Hulde van het bestuur

Het bestuur memoreerde in zijn dankwoord vooral aan de gave van Anton om de ingewikkeldste technische dingen begrijpelijk te maken. Zijn vlekkeloze presentaties en toespraken noemde het bestuur legendarisch. Met de woorden van Sijtze Brandsma: “Namens het bestuur, de bezoekers en de leden willen we je hartelijk bedanken voor al je prachtige werk, kennisoverdracht, je onbaatzuchtige hulp, je prettige omgangsvormen!” Het bestuur overhandigde als blijk van dankbaarheid een voucher voor hotelovernachtingen samen met echtgenote Rosalie. Als echte wandelaars ontvingen zij tevens een wandelboekje van Groningen.

De spil in de verduurzaming van onze dorpen

In 2012 richtte Anton samen met andere vrijwilligers Energie Dongen op. De eerste zeer goedbezochte bewonersbijeenkomsten leidden tot het eerste succesvolle project om zonnepanelen te leggen op huizen in samenwerking met Dongense bedrijven. Hij voerde mede de onderhandeling over Burgerwindpark De Spinder, waarbij bijna evenveel Spinderdelen eigendom van Dongenaren werden als van heel Tilburg!

Secretaris Karen Westerveen overhandigt de hotelvoucher

Ook Dongenstroom, de zonnepanelen op het dak van de dressuurstal in de Doelstraat (zonnepanelen andermans dak) kwam onder zijn leiding tot stand. Hij is hiervan nu nog voorzitter. Gedurende bijna 4 jaar voerde hij samen met Sijtze Brandsma taaie onderhandelingen om het Burgerzonnepark Tichelrijt te realiseren. En met succes!

En nu is er dan in de Cammeleur een echt Energieloket! Het voorbeeld voor heel Hart van Brabant met een klein leger vrijwillige energiecoaches en Tilly Intveld, die alle activiteiten coördineert en alle bezoekers verwelkomt.

Dank! Dank! Dank!

In Dongen doen we dingen samen!

.Leerlingen van het Cambreur College kijken over hun grenzen

CAMBREUR NIEUWS Posted on ma, september 13, 2021 16:02

Leerlingen van het Cambreur College kijken over hun grenzen

De (t)havo en (t)vwo klassen van Cambreur College te Dongen nemen op 29 september, 30 september en 1 oktober deel aan het Cross Your Borders-project. Tijdens dit driedaagse project staat mondiale onrechtvaardigheid centraal. Een team van enthousiaste jongeren voert het project uit.

Het project start met een filmquiz waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het meest onrechtvaardig vinden. Uiteindelijk verwerken ze hun bevindingen in een creatieve presentatie. Dat resulteert bijvoorbeeld in een poppenkast over de schuldenproblematiek van Peru of in een rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops. Op dag drie volgen leerlingen een interactief klassikaal programma over de oplossingen voor ontwikkelingsproblemen. Dit programma schenkt ruim aandacht aan mogelijkheden die jongeren hebben om zelf iets te doen voor een betere wereld. De leerlingen verdienen punten met de verschillende onderdelen en gaan dus een spannende strijd om de hoogste score met elkaar aan. Het project wordt feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen.

Cross Your Borders stelt zich ten doel scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Cross Your Borders die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Cross Your Borders daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek te gaan, een eigen mening te vormen en deze op een overtuigende manier te communiceren. Zo ontstaat er betrokkenheid bij de problematiek.

Het project brengt vernieuwend, innovatief onderwijs. Tijdens de drie projectdagen oefenen de leerlingen vaardigheden die in het reguliere onderwijs beperkt aandacht krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het analyseren van complexe problemen, het samenwerken in groepen en het presenteren voor de klas. Cross Your Borders is een vakoverstijgend project waarin veel verschillende onderwerpen aan bod komen: van ontbossing tot corruptie en van vrouwenrechten tot internationale handel.

Het Cross Your Borders-project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 10.000 scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo deel aan het project. Naast het Cross Your Borders-project organiseert deze stichting diverse andere onderwijsprojecten met betrekking op mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.Grandioos BBQ- weekendfeest in Dongen – Vaart

Uncategorised Posted on ma, september 13, 2021 10:32

Barbecuewedstrijden SCA op zaterdag:

SCA-titels voor Ralf Lauer

Op zaterdag 11 september was er dit jaar een dubbele wedstrijd Steak. Voorts was er een demonstratie Whole Hog (heel varken) door team De Vaartse Hoeve. De wedstrijd werd gehouden op het evenemententerrein aan de Ruiterbaan in Dongen-Vaart. Gelukkig kon deze wedstrijd onder strikte voorwaarden opengesteld worden voor publiek. Er waren vele veiligheidsmaatregelen getroffen om de wedstrijd veilig te laten verlopen voor de juryleden, de deelnemers en het publiek. Voor de Steakwedstrijd hadden zich veel deelnemers aangemeld. De juryleden wisten van tevoren niet van wie de betreffende steak was. Er waren twee wedstrijden die beide gewonnen werden door Ralf Lauer. Ralf pakte daarmee de dubbel. In de eerste wedstrijd werd Dirk van de Walle tweede en Tim van den Berg derde. In de tweede wedstrijd was de tweede plaats voor Thomas Neumann en de derde positie voor Daniel Raeder.

Vaartse Hoeve Bokaal voor Redneck

Evenals andere jaren was er ook dit jaar weer de gelegenheid om volop te proeven. Vele teams deden mee in de felbegeerde strijd om de Vaartse Hoeve Bokaal. Een eervolle prijs omdat de winnaar wordt bepaald door het publiek. Het Dongense team Redneck BBQ Crew legde beslag op de eerste plaats. Het nam de titel over van team T-Rex uit Putten. Dit team werd dit jaar tweede met slechts vier punten minder.

Barbecuewedstrijd KCBS zondag:

Barbecuewedstrijd KCBS op zondag

Op zondag 12 september werd voor de zevende keer een internationale BBQ wedstrijd georganiseerd door boerderijvlees De Vaartse Hoeve in samenwerking met sportcafé ’t Vaartje. Het was opnieuw een echt barbecuespektakel aan de Ruiterbaan in Dongen-Vaart. Gelukkig kon het publiek hier deze keer weer wel van genieten. Er was weer sprake van een geweldige maar wel andere sfeer. De teams komend uit verschillende landen, waren opgetogen, dat ze eindelijk weer hun kunnen op barbecue gebied konden tonen. Teams uit Tsjechië, Duitsland, België en Nederland hadden zich ingeschreven.

Southern Dutch BBQ wint opnieuw

Voor de zevende keer werd er in Dongen-Vaart deze wedstrijd georganiseerd in de competitie van de KCBS. Om een wedstrijd goed te laten verlopen zijn uiteraard spelregels nodig. De wedstrijd werd dan ook gehouden onder het reglement van de KCBS of voluit de Kansas City Barbecue Society. De gerechten liggen bij een KCBS wedstrijd vast: kip, ribben, pork en brisket. De resultaten werden door een liefst 30 koppige jury steeds op dezelfde manier (blind) gejureerd. Er deden liefst 30 teams aan mee. De prijzen werden uitgereikt door Astrid Lodewijks in samenspraak met Sjoerd Lodewijks. De overall barbecuewedstrijd werd gewonnen door team Southern Dutch met het respectabele aantal van 695 punten. Ook vorig jaar pakte dit team de titel. Team IQ werd tweede en It’s spice that meats you werd derde.

Scores in de diverse categorieën

Er waren ook prijzen voor de diverse onderdelen. De winst bij Dessert ging naar Wettels on fire. Team Vaartse Hoeve BBQ Team werd bij dit onderdeel derde. Bij het onderdeeel Ribs ging naar team IQ. Het onderdeel Chicken werd gewonnen door Parkside Smokers. White Squirrel BBQ. Het onderdeel Pork leverde winst op voorSouthern Dutch BBQ. Team Vaartse Hoeve werd hierbij vierde. Ook het onderdeel brisket ging naar Southern Dutch BBQ Team.

Allerlei activiteiten

Er waren weer allerlei activiteiten. Zo zorgde de Booze band voor gezellige muziek op het sfeervolle terras. Er was een groot spring- en klauterkussen. Een enorme zandbak en er was de mogelijkheid om paard te rijden. Voorts viel het onderdeel handboogschieten verzorgd door de Dongense handboogsportvereniging Tevredenheid 1865 enorm in de smaak bij de bezoekers.

Dongense teams doen het goed

Bij de internationale barbecuewedstrijd in Dongen-Vaart deden de Dongense teams het verrassend goed.

Team Redneck verrast

Team Redneck deed voor het eerst mee. Toch lukte het dit team om de Vaartse Hoeve Bokaal in de wacht te slepen. Een prestigieuze prijs. De deelnemende teams krijgen vlees aangeleverd van de Vaartse Hoeve. Vervolgens zijn de teams vrij om dit vlees te bereiden en te presenteren. Het publiek kan bij de deelnemende teams gaan proeven. Vervolgens wordt door het publiek bepaald wie de winnaar is. Team Redneck wist in deze categorie de winst te pakken voor de gedoodverfde favoriet T-Rex uit Putten.

Team Vaartse Hoeve maakt stappen

Team Vaartse Hoeve is al een aantal jaren bezig. Het is duidelijk te zien dat dit team zich steeds professioneler weet te presenteren. Zo behaalde dit team bij de categorie pork (varken) een prachtige vierde plaats. In het eerste jaar had dit team ook al een uitstekende klassering met het onderdeel ribs. Dit jaar behaalde dit team het podium bij het onderdeel dessert. Er werd een fraaie derde plaats in de wacht gesleept. Als dit team zich zo blijft ontwikkelen, belooft dit veel voor de toekomst. Bovendien had dit team zowel op zaterdag als op zondag een presentatie whole hog (heel varken) wat door de bezoekers erg gewaardeerd werd.Voorbereidingsvluchten metingen ‘Rattle Noise’ eerst op vliegbasis Deelen

DONGENS ALLERLEI Posted on do, september 09, 2021 11:06

Het ratelgeluid. De mens denkt daarbij aan een ratelslag of de lawaaimaker ‘de ratel ‘. Een meestal houten rollerend waarschuwingsgeluidapparaatje. Ook defensie kent het begrip en mensen die wonen binnen het bereik van oefenende helikopters kennen het meestal hinderlijke geluid maar al te goed. Sommigen kunnen er mee leven, anderen hebben er daadwerkelijk hinder van. Defensie weet dat en doet er alles aan om de hinder te verkleinen . Vandaag, donderdag 9 september , start defensie met voorbereidingsvluchten op vliegbasis Deelen om ‘Rattle Noise’ te meten bij woningen. De vluchten geven inzicht in het effect van geluid door trillingen in huizen door overvliegende Chinook transporthelikopters, ofwel ‘Rattle Noise’. Tijdens de vluchten op vliegbasis Deelen zullen de uiteindelijke Rattle-vluchten rond Gilze en Rijen worden voorbereid en toetsen waarnemers het plan van aanpak in de praktijk. De resultaten gebruikt Defensie om de definitieve vluchten rondom vliegbasis Gilze en Rijen goed vorm te geven. Er is gekozen om de testvluchten op vliegbasis Deelen plaats te laten vinden vanwege de ruimte die deze vliegbasis biedt.

De definitieve vluchten rondom vliegbasis Gilze-Rijen vinden plaats op meerdere dagen in oktober, met een uitloop naar november. De exacte data worden nog bepaald en met u gedeeld. Hierbij speelt flexibiliteit een grote rol, want o.a. de weersomstandigheden moeten goed zijn om de vluchten effectief uit te kunnen voeren. Het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft samen met Defensie een plan uitgewerkt hoe deze vluchten en metingen moeten worden uitgevoerd. Vertegenwoordiging van de gemeente Gilze-Rijen en de Auditcommissie vliegbasis Gilze-Rijen kijken mee met de vluchten op Deelen. Ook wordt vertegenwoordiging van gemeente en omwonenden uitgenodigd voor de uiteindelijke vluchten rond Gilze-Rijen.

Na een aantal onderzoeken naar ‘Rattle Noise’ en constructief overleg met de omgeving, heeft Defensie besloten maatregelen te nemen. Uiteindelijk gaat het om het treffen van bouwkundige maatregelen tegen de trillingen die veroorzaakt worden door ‘Rattle Noise’, om zo het leefklimaat van omwonenden te verbeteren.

Tijdens de meerdaagse vluchten in oktober zullen in en nabij zes woningen in de gemeente Gilze en Rijen metingen worden uitgevoerd tijdens, overvluchten van een Chinook transporthelikopter. Zo ontstaat er inzicht in de geluidsniveaus waarbij ‘Rattle Noise’ kan optreden. Hiermee wordt gekeken of resultaten uit eerdere onderzoeken ook representatief zijn voor woningen in de omgeving van de vliegbasis.

Al naar gelang de uitkomsten kan Defensie onderzoeken of meer woningen in aanmerkingen komen voor maatregelen om ‘Rattle Noise’ tegen te gaan, naast de al eerder vastgestelde woningen. Defensie heeft voor de verdere bouwkundige vervolgmaatregelen in huizen vanaf 2022 geld gereserveerd. Voor de uitvoering is Defensie in gesprek met het Bureau Sanering Verkeerslawaai.Thema: Leer & Leren Zondag 12 september 2021: Open monumentendag

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, september 06, 2021 22:06

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locaties: Heuvelpark (Heuvelstraat 5) en Heilig Hartschool (Schoolstraat 2)

Op zondag 12 september is het weer Open monumentendag! Het thema in Dongen is ‘Leer & Leren’. Op twee bijzondere locaties in Dongen worden bezoekers rondgeleid en vertellen enthousiaste vrijwilligers over de geschiedenis van deze locaties. Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen presenteert in samenwerking met gemeente Dongen een aantrekkelijk programma voor jong en oud. Beide locaties zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Leer: Heuvelpark

Dongen staat bekend om zijn looierijen en leerproductie. Op het Heuvelpark wordt uitleg gegeven over de rol van het water van de Donge bij het looien en de ontwikkelingen van looien aan huis naar de grote leerfabrieken zoals op het Heuvelpark staan. Voor kinderen is er de mogelijkheid om te leren werken met leer.

Leren: Heilig Hartschool

Dongen heeft al vanaf de 19e eeuw een naam hoog te houden op het gebied van onderwijs. Op en rond de Heilig Hartschool krijgen bezoekers informatie over het onderwijs in Dongen van vroeger en nu. Ook hebben bezoekers de gelegenheid om het oude gedeelte van de school te bekijken voordat het een andere bestemming krijgt. Kinderen kunnen naast andere activiteiten onder meer aan de slag met het maken van een mozaïek.

Coronamaatregelen

Bezoekers worden verzocht de dan geldende coronamaatregelen in acht te nemen. Op de locaties zullen bezoekers daarop gewezen worden.

Open monumentendag Oosterhout: omgeving Dongen

Open Monumentendag Oosterhout organiseert een fietstocht langs enkele monumenten in Oosterhout en omgeving, inclusief Dongen. De routebeschrijving ligt voor u klaar op beide locaties in Dongen.Volgende »