Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Gemeente Dongen doet mee aan Orange the World 2021

DONGEN OPTIMAAL Posted on do, november 25, 2021 14:45

Dongen, 25 november 2021 – De gemeente Dongen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom is vanmorgen de Orange the World vlag gehesen en kleurt vanaf vandaag het Looiersplein en de brug in de Beljaart oranje.

Eén op de drie vrouwen

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is de Orange the World campagne in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt vandaag af.

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs Gemeente Dongen hijst de vlag!

Burgemeester hijst samen met wethouder en raadsleden vlag

Burgemeester Starmans heeft samen met wethouder Lepolder en de vrouwelijke raadsleden: Henriet Jespers, Marieke Schouten, Angela Horsten en Denise Kunst de Orange the World vlag gehesen.

In onze gemeente zullen een aantal objecten oranje kleuren tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechtendag).

Gebouwen oranje uitlichten
In Nederland doen inmiddels het overgrote merendeel van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen, en door in de gemeenteraad en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Thema: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen
In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

Achtergrondinformatie

Aan de Orange the World campagne doen meer dan honderd landen mee. De aftrap is is op 25 november en eindigt op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

UN Women Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd.

Zonta Nederland en deUnie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçaozijn clubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.‘Meer doen in het park dan alleen een rondje lopen’

DONGENS ALLERLEI Posted on vr, november 05, 2021 15:11

Sporten voor ouderen in Park Vredeoord

Het is hooguit 12 graden, deze vrijdagochtend. De sporters die bezig zijn in Park Vredeoord maakt dit niets uit. Zij leggen hun matje neer en beginnen aan de grondoefeningen. Onder leiding van trainster Clara Siemons sport een groepje fanatieke ouderen elke woensdag en vrijdag in het park. Dit sporten is een activiteit die is opgezet in samenwerking met de Stichting Parkplezier, de gemeente Dongen en Mi Casa. Wie wil deelnemen, hoeft zich niet vooraf aan te melden. Vanaf 10.00 uur starten de oefeningen.

DOOR LIA VAN GOOL / weekblad Dongen

Foto :lia van Gool

Bart Kimenai is een deelnemer van het eerste uur. Hij vertelt graag en enthousiast over het sporten. “Het is leuk om te doen. Buiten sporten is gezond, wij hebben een leuke groep en een goede coach.” Clara Siemons sluit zich hierbij aan. “De deelnemers vinden het inderdaad leuk om te doen. Elke woensdag- en vrijdagochtend vanaf 10.00 uur starten wij. Iedereen kan aansluiten.” De opzet van het sporten in Park Vredeoord is om ouderen fit te houden en het park op een andere manier te gebruiken. “Alle 60-plussers zijn welkom. Door te sporten in het park laten wij zien dat je meer kunt doen dan alleen een rondje lopen in het park.” Tijdens het gesprek is de rest van de groep bezig aan de warming-up. Onder leiding van één van de deelneemsters, lopen zij een route door het park. De oefeningen vinden later plaats op het pad en het gras vóór de vogelkooi. De vogels zingen er lustig op los en zorgen voor een natuurlijke muzikale achtergrond.

Circuitje

Het aantal deelnemers dat naar het park komt om te sporten wisselt. “De ene keer zijn er 23 mensen, de andere keer een man of 10,” vertelt Clara Siemons. Zij geeft tussendoor aan dat Mi Casa binnenkort een eigen locatie krijgt, bij de watertoren. Terug naar het park. “Wij sporten altijd, wat voor weer het ook is. Eén keer stortregende het, toen is het niet doorgegaan. Maar verder is het ‘blaadjes aan de kant en hup’.” Clara zorgt elke keer voor andere oefeningen, zodat het sporten gevarieerd blijft voor de deelnemers. “Soms zijn er oefeningen voor de buikspieren, vorige week hebben wij een circuitje gedaan. En er zijn altijd oefeningen met de bal.” Op deze dag is Bart Kimenai trouwens de enige man die meedoet. “Maar meestal zijn er wel meer mannen, hoor!”

Foto :Lia van Gool

Op de bank

Carla Siemons legt alle spullen klaar die nodig zijn voor de oefeningen. Intussen houdt zij in de gaten of het goed gaat met de warming-up van de deelnemers tijdens het rondje park. “Ik vraag ook altijd aan degenen die meedoen, of ik ergens rekening mee moet houden. De oefeningen zijn in principe op de grond, maar als dat niet lukt, kun je ook op de bank gaan zitten, dan zijn de oefeningen lichter.” Bart vult aan: “In de groep pep je elkaar op. Er is dan een vorm van competitie, vooral als wij met de bal spelen.”

Buitenlucht

De 86-jarige Jancke is fanatiek bezig met de oefeningen. Zij is de oudste van de deelnemers en deed vroeger aan karate. “Ik ben hier nu voor de derde keer. Vóór corona sportte ik in de sportschool. Mijn man las dat je kon sporten in het park. Dat vind ik leuk om te doen, sporten in de buitenlucht is heerlijk.” Belangrijk bij deze vorm van sport is dat deelnemers respect hebben voor elkaar. “Je doet wat je kunt, je verlegt je grenzen.”

Mannen

Het laatste woord is aan Bart Kimenai. “Weet je? Sporten bij parkplezier is ook voor mannen. Ik daag alle mannen uit dongen boven de 60 uit om ook te komen sporten. Wie durft?DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE CORONAREGELS VOOR DONGEN

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, november 03, 2021 19:42

Dongense samenleving

Lokaal heeft structureel overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving.

Sinterklaasintocht
Burgemeester Starmans heeft vandaag een uitnodiging verstuurd aan de Sinterklaas-comités voor de lokale intochten in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart om samen de actuele stand van zaken te bespreken en te bezien wat mogelijk is en wat niet, passend binnen de kaders zoals die door het kabinet zijn aangekondigd. Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals sinterklaasintochten, zijn uitgezonderd van de verplichting van het coronatoegangsbewijs.

Wonderful Days Dongen
Begin deze week is melding gemaakt van het initiatief Wonderful Days Dongen. In de periode 17 t/m 31 december worden bestaande evenementen aan elkaar gekoppeld. Wonderful Days Dongen wordt georganiseerd door onder andere Dongen Ice, DDDQ en Leer Dongen Kennen. De gemeente Dongen zorgt ervoor dat Wonderful Days Dongen bekend wordt gemaakt bij het publiek. Bij de perspresentatie is nadrukkelijk vermeld dat het door kunnen gaan (van de diverse onderdelen) van het winterevent onder voorbehoud is van de op dat moment geldende corona-maatregelen.

Handhaving
Sinds zaterdag 25 september moeten klanten en bezoekers van onder meer horeca, sportkantines en theaters een QR-code tonen om binnen te komen. Gemeenten zijn belast met toezichthouden. In Dongen zijn de Boa’s zijn met deze taak belast. Tot dusver zijn zo’n 20 controles gehouden. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Communicatie
Via de gemeentelijke en lokale media zullen we de lokale samenleving bij herhaling informeren over de extra aandacht voor de basisregels en de extra maatregelen die worden genomen om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Ook heeft door burgemeester, wethouders en beleidsambtenaren uit de gemeentelijke organisatie directe communicatie plaats met organisaties en partners in onze lokale samenleving, zoals sportclubs, winkeliers, onderwijs, recreatie, horeca, carnaval etc.

Cammeleur
De nieuwe maatregelen betekenen voor De Cammeleur dat er vanaf zaterdag 6 november een centraal deurbeleid is, met een coronatoegangsbewijs als verplichting. Aan bibliotheek Theek 5 is gevraagd een loketfunctie in te richten, zoals eerder in de coronaperiode die achter ons ligt.
Uitzondering
Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Glorieux
De bijeenkomst gebiedsontwikkeling Glorieux die gepland stond voor vrijdag 5 november, is voorlopig uitgesteld. Er hebben zich zo’n 65 deelnemers aangemeld. Dat aantal is te hoog voor het toepassen van de 1,5 meter maatregel op de locatie aldaar. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum gepland als de corona-maatregelen een fysiek bijeenkomst wél toelaten. Om diverse redenen wordt de voorkeur gegeven aan een fysieke bijeenkomst in plaats van een digitale sessie.

Raadsvergadering
Vanaf morgen, donderdag 4 november, hebben de raadsvergaderingen in het gemeentehuis weer plaats in een opstelling waarbij er sprake is van minimaal 1,5 meter afstand tussen raadsleden en andere aanwezigen, zoals journalisten en publiek. Deze opstelling is eerder toegepast in de voorbije coronaperiode.

Actuele cijfers
Van de GGD Hart voor Brabant ontvingen wij deze week actuele cijfers over de vaccinatiegraad in Dongen. Daarbij is een verdeling gemaakt in leeftijdscategorieën. Hierbij het overzicht waarbij is uit gegaan van minimaal één vaccinatie:

LeeftijdsgroepDongenNederland
12-17 jaar73%60%
18-24 jaar81%70%
25-29 jaar73%69%
30-34 jaar77%71%
35-39 jaar84%76%
40-44 jaar86%81%
45-49 jaar90%84%
50-54 jaar93%87%
55-59 jaar93%89%
60-64 jaar96%90%
65-69 jaar97%92%
70-74 jaar97%93%
75-79 jaar96%94%
80+ jaar93%91%

Van de inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder heeft 80,8% minimaal één vaccinatie gehad. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant is dat 84,4%. Hiermee hebben de Hart van Brabant-gemeenten gemeenten (samen) de hoWonderful Days in Dongen

EVENEMENTEN Posted on di, november 02, 2021 08:55

Van 17 tot en met 31 december

Dongen, 2 november 2021 .De eindejaarstijd brengt gezelligheid in huis. Maar ook een gemeenschap kan het voor en met elkaar leuk maken. Dongen doet een serieuze poging dit jaar “Hopelijk gaat er wat sneeuw liggen “ liet wethouder Petra Lepolder zich ontvallen tijdens de persbijeenkomst met de lokale pers maandag. De wethouder ziet het helemaal zitten. Dongen gaat feestend het jaar uit. Er werd een tipje van de sluier opgelicht van wat vereende krachten in het dorp allemaal inbrengen of al ingebracht hebben om de Dongenaren gezellig het jaar te laten afsluiten. Een Dongens feest wat heel voorzichtig gezegd, een begrip moet gaan worden voor stad en ommelanden. Dongen is rijk aan traditie en dit wordt de volgende als het ligt aan de Stichting Parkzicht, DongenIce, de Wandelvierdaagse ,Leer Dongen Kennen en de organisatie rondom de DDDQ. Maar niet enkel in die kringen wordt er hard gewerkt aan een echt Dongens feest. Deze groep karrentrekkers hebben hun netwerk in het Dongense en iedereen kan een idee inbrengen. Wethouder Petra Lepolder:”Ik ben blij dat we met Wonderful Days Dongen een boost kunnen geven aan de lokale economie. Door bestaande evenementen aan elkaar te koppelen en door goed samen te werken gaan we er een onvergetelijke decembermaand van maken.” De dorpsraden in klein Dongen en Vaart worden er bij betrokken zodat ook de Dongenaren uit die kernen mee kunnen vieren. De gemeente heeft toch nog wat geld gevonden voor een feestje en ook is niet álles gratis. Als straks tijdens de nu geplande dagen van 17 tot en met 31 december een feestje uitbreekt in het dorp , heeft de Dongenaar daar best wel wat voor over. De in dagen verlengde kerstmarkt is een uitgelezen moment om leuke dingen aan te schaffen. Er staan al wat meer dingen vast. Op 17 december is er een openingsmoment met verrassingen, er wordt een wandeltocht georganiseerd , een pub- popkwis staat op het programma en de jaarlijkse traditionele oliebol op het Looiersplein is een van de dingen die vanzelfsprekend geeprogrammeerd staan. Op de bijeenkomst vandaag werd onthuld dat het idee van het ‘feestje’ al lang broeide. In het college werden heimelijk al gepaste taken uitgedeeld aan de portefeuillehouders. Burgemeester Marina Starmans ziet het helemaal zitten en ziet dit eindejaarsfeest in Dongen over een paar jaar al in een rijtje staan van publiekstrekkers in de regio. Waar wel mee moet rekening worden gehouden is het corona- addertje onder het gras.

Doemdenken wordt hierdoor niet gedaan maar realistisch zijn is veiliger zo wordt geredeneerd.

Dongenaren kunnen nog ideeën aanbrengen om het feest nog groter te maken, dus : ook iets wat past binnen dit concept? Bijvoorbeeld een optreden met een koor, een levende kerststal of een workshop kerststukjes maken. Laat het weten via wonderfuldays@dongen.nl en de de activiteit wordt op de agenda geplaatstInschrijven Grand Gala du Pee 2022

CARNAVAL 2022 Posted on vr, oktober 22, 2021 14:04


Ja je leest het goed….2022! Want deze keer niet in november, maar op 15 januari 2022.
Nu we weten dat het weer mag, geven we jullie graag genoeg tijd om jullie winnende
nummer te schrijven voor een van de leukste pre-carnavalsactiviteiten in ons Peeënrijk:
het Grand Gala du Pee!! Ons eigen Peeënrijkse Songfestival.
We kunnen jullie alvast beloven dat het een sensationele, gezellige en sfeerrijke editie
gaat worden op een nieuwe locatie. We verwelkomen jullie graag in de Viersprong op 15
januari 2022 om 20.00 uur.

Je kunt meedoen aan de wedstrijdklasse en strijden om de 1e plaats. Het enige dat je
hoeft te doen is een een orginele tekst maken op orginele muziek en wie weet ga je niet
alleen met die felbegeerde notenbalk naar huis, maar mag je je een jaar lang de titel
dragen van Winnaar van de grootste Carnavalskraker van het Peeënrijk 2022.
Zie je de wedstrijdklasse of het schrijven van een nieuw nummer niet zo zitten? Niet
getreurd, er is altijd nog ons Blèr du Pee, ook wel bekend als de leutklasse. Je verzint
gewoon een carnavaleske tekst op een bestaande melodie, je trekt en leuke outfit aan en
je komt shinen op ons podium! Wel is het van belang dat de carnavalsmelodie minimal
11 jaar of ouder is.
En mocht je echt niet willen zingen? Kom dan gewoon gezellig kijken. Dit wil je gewoon
niet missen. Zet 15 januari 2022 alvast in je agenda.
Zing je graag en heb je zin in een geweldige avond vol leut en muziek, meld je dan snel
aan. Alleen, met zijn twee of met de hele vereniging. Het maakt niet uit! Twijfel niet
meer, maar schrijf je in! Dit kan via het formulier op www.peeenstekers.nl. Wacht niet te
lang, want de inschrijving sluit op 1 december 2021.
Wij hebben superveel zin in deze speciale editie. We gaan er met zijn allen een geweldige
avond van maken vol leut en gezelligheid. Tot dan!
Met muzikale groet, Commissie SongfestivaGewijzigde beleidsregels bij hulp bij het huishouden voor Dongenaren

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, oktober 12, 2021 20:44

Méér mensen maken – ook in Dongen – gebruik van de mogelijkheid om hulp in de huishouding te verkrijgen. Enerzijds komt dat door de toenemende vergrijzing, waardoor de zelfredzaamheid afneemt. Maar ook het feit dat het tarief van de eigen bijdrage vrij laag is, is oorzaak van die stijging in vraag en daarmee ook de stijging in kosten voor de gemeente die voor ook deze vorm van Wmo verantwoordelijk is. Gemeenten worden nog steeds niet volledig gecompenseerd door het Rijk. De tarieven van zorgverleners stijgen wel mee. Iedereen die hulp behoeft en zodanig wordt geïndiceerd betaald daarvoor de relatief lage eigen bijdragen van € 19.00 per maand Gelet op het bovenstaande vindt het college dat de ontwikkeling van beheersmaatregelen noodzakelijk is, met als voornaamste doel de kosten van Hulp bij het huishouden te stabiliseren. Dat valt nog niet mee omdat, als er een duidelijke indicatie is voor het verlenen van huishoudelijke hulp, deze gewoon gehonoreerd moet worden. Dongen heeft nu voor nieuwe aanvragen een scherpere definiëring uitgewerkt van wat de ‘Dongenaar op eigen kracht kan, wat zijn sociale netwerk kan bieden en pas dan welke ondersteuning vanuit de gemeente aanvullend hierop noodzakelijk is’.

Zo staat het ook in de raadinformatiebrief die de raad vandaag ontving. Dongen heeft de gewijzigde beleidsregels op 6 oktober 2021 vastgesteld. ‘Voorafgaan zijn de beleidsregels voorgelegd aan de Wmo-adviesraad. Deze kan zich verenigen met de voorgestelde verfijnde en aangescherpte beleidsregels’ aldus het college in de brief aan de raad.

De indicatiecriteria t.a.v. hulp bij het huishouden zijn vastgelegd in de beleidsregels Wmo. ‘ Met de aanpassing van de beleidsregels wordt in Dongen een reductie van het gemiddeld aantal uren per client en daarmee een kostenreductie van 5% op jaarbasis beoogd. Op termijn betreft het dan een bedrag van circa € 100.000 per jaar. Door de autonome groei van het cliëntenbestand zal de besparing waarschijnlijk niet gaan leiden tot een budgetverlaging in de begroting’ …aldus het Dongense college. Het gewijzigde beleidscriterium wordt vooralsnog alleen toegepast bij nieuwe aanvragen Ook is er een herindicatie bij beëindiging van de vastgestelde duur van een bestaand contract.

Belangrijkste wijzigingen Beleidsregels

De juridische marges t.a.v. aanscherping beleid zijn beperkt: het CIZ-protocol waarop ons normenkader is gebaseerd is leidend voor de Centrale Raad van Beroep. Binnen deze bandbreedte zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • Algemeen: een scherpere definitie van wat wel en wat niet wordt schoongemaakt, meer afbakening voor consulenten en zorgaanbieders;
  • Alleen de ruimten die noodzakelijk zijn voor dagelijks gebruik van de woning worden geïndiceerd: woonkamer, keuken, natte cel, toilet, slaapkamer en trap;
  • Er wordt uitgegaan van het niveau sociale woningbouw – grotere woning leidt niet tot meer hulp;
  • Er wordt meer nadruk gelegd op eigen mogelijkheden, algemene, algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen;
  • Niet meer geïndiceerd worden: ramenlappen aan de buitenkant en tuinonderhoud;
  • Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn aangepast aan recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (zoals maaltijdservice, boodschappenservice, tuinonderhoud, kreuk/strijkvrije kleding).


Theek 5 en SWOD ondersteunen bij het verkrijgen van een coronabewij

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, september 22, 2021 14:46


Vanaf 25 september heeft iedereen in Nederland een coronabewijs nodig voor toegang tot de horeca en culturele sector. De overheid heeft hiervoor de CoronaCheck-app ontwikkeld. Het gele boekje is géén officieel coronabewijs. Met een coronabewijs in de app CoronaCheck of met een papieren versie kunnen mensen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of dat ze onlangs negatief zijn getest.
Ondersteuning mogelijk op 24 september en 1 oktober


De meeste mensen kunnen zelf via de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl een coronabewijs regelen. Maar er zullen ook mensen zijn voor wie het minder makkelijk gaat. Op vrijdag 24 september en vrijdag 1 oktober van 13:00 tot 17:00 uur bieden Theek 5 en SWOD inwoners van de gemeente Dongen ondersteuning bij het realiseren van een (papieren) coronabewijs. Loop een van die middagen gewoon binnen bij de Cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen.
Wat neemt u mee?
Om de CoronaCheck-app op uw smartphone te krijgen neemt u uw smartphone en uw DigiD inclusief inloggegevens mee naar Theek 5. Heeft u geen smartphone of liever een papieren toegangsbewijs? Neem ook dan uw DigiD inclusief inloggegevens mee en wij zorgen voor de rest. Indien gewenst lamineren wij uw papieren coronabewijs zodat deze lang netjes blijft. De vrijwilligers van Theek 5 en SWOD helpen u graag hierbij.
Workshop Corona Check app installeren en gebruiken


Wilt u leren hoe u zelf de app Corona Check op uw telefoon installeert? Kom dan naar de workshop op donderdag 30 september van 10.00 tot 11.30 uur. De mediacoach van Theek 5 geeft dan uitleg over hoe u apps op een smartphone installeert, waarop te letten en hoe u de Corona Check app zelf installeert, instelt en daarna gebruikt. Na de uitleg gaat u hier zelf mee aan de slag. Uiteraard kunt u dan ook eventuele vragen stellen. De workshop vindt plaats in de Cammeleur tegen een eigen bijdrage van € 5,- p.p.. Aanmelden graag via de website van Theek 5 (https://www.theek5.nl/activiteiten/en/of in de bibliotheek (ma en vrij van 13:00-17:00, di t/m do 10:00-17:00 en zat van 10:00-13:00). Let op; vol = vol.
Meedoen aan de workshop?
Wilt u deelnemen, dan heeft u het volgende nodig:
• uw smartphone
• uw geldige DigiD (gebruiksnaam en wachtwoord, of via de DigiD app)Volgende »