Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

315 volle vrachtwagens reden af om 10.210 ton infill af te voeren

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, september 18, 2019 21:22:03

315 volle vrachtwagens reden af om 10.210 ton infill af te voeren
Europese aanbesteding voor afvoer infill bij TUF per direct beeindigd

Het college heeft op 17 september 2019 besloten de Europese aanbesteding voor afvoer van 7.557 ton infill van de locatie Vierbundersweg 15 (TUF Recycling BV) naar een vergunde inrichting, te beëindigen. Op 15 mei 2019 is de Europese aanbesteding op TenderNed gepubliceerd voor de opdracht om 7.557 ton infill van de locatie af te voeren naar een vergunde inrichting. Dit in het kader van de procedure last onder bestuursdwang die loopt tegen TUF Recycling BV. Vanwege actuele ontwikkelingen in de markt is recentelijk besloten tot opschorting en verlenging van de aanbestedingsprocedure. De raad is van dit feit op de hoogte gesteld middels een raadinformatiebrief Op 3 september 2019 is begonnen met het afvoeren van infill. Het bedrijf GRZN heeft via geijkte weegresultaten bevestigd dat op 13 september 2019 iets meer dan 10.210 ton infill is afgevoerd naar Grond en Reststoffenbank Zuid NL B.V. in Helvoirt. Nu meer dan in de aanbesteding opgenomen hoeveelheid is afgevoerd naar een vergunde inrichting, wordt de lopende aanbesteding beëindigd. De inschrijvers zijn via TenderNed op de hoogte gebracht.

Er is ook bevestigd dat in totaal 315 vrachtwagens met infill hebben gereden van Dongen naar Helvoirt. Dat is gebeurd verspreid over 9 werkdagen, van 3 september tot en met 13 september 2019. In het kader van veiligheid is een verkeersregelaar ingezet. Met een rupskraan zijn kunstgrasmatten verplaatst, reststukken uit het infill gehaald en zijn de vrachtwagens geladen. Vanuit de buurtbedrijven zijn geen klachten ontvangen en het buitenterrein is veegschoon achtergelaten en de overige opslagen zijn weer afgedekt. Met het wegrijden van de infill vindt er op het buitenterrein geen opslag van infill meer plaats en zijn de gebouwen weer bereikbaar. Binnen in de gebouwen is nog wel een hoeveelheid aan infill aanwezig De gemeente heeft gezorgd voor een veegwagen die is ingezet voor extra schoonmaakwerkzaamheden in de directe omgeving van de bedrijfslocatie van TUF

Hercontroles OMWB
Zoals aangegeven is op 3 september 2019 gestart met de afvoer van het infill. Op 3, 5, 11 en 17 september 2019 is door toezichthouders van de OMWB een controle uitgevoerd op de afvoer van infill. Uit een administratieve controle op 13 september 2019 bleek dat er totaal 10.210,980 ton aan infill is afgevoerd. Op 17 september 2019 is tijdens een controle ter plaatse vastgesteld dat de depots met infill op het buitenterrein in het geheel verwijderd zijn.

Tevens is geconstateerd dat de depots binnen in de bedrijfshallen niet gewijzigd zijn. Op basis van de door de gemeente uitgevoerde meting op 25 oktober 2018 blijkt dat deze depots gezamenlijk circa 5.300 ton infill bevatten (inclusief 15% marge). Er ligt daarmee dus op dit moment nog circa 300 ton meer dan vergund. Het verschil tussen de in oktober 2018 ingemeten hoeveelheden en de daadwerkelijk op het buitenterrein afgevoerde hoeveelheid is te verklaren door een hoger vochtgehalte van infill en de aanwezigheid van meer zuiver zand midden in de depots en minder rubber, waardoor het infill ten tijden van afvoer een hoger soortelijk gewicht (meer kg/m3) had dan tijdens de uitgevoerde inmeting op 25 oktober 2018. Er wordt dan ook (nog) niet aan de last onder bestuursdwang voldaan. TUF is hier inmiddels van op de hoogte gebracht door de gemeente Dongen. De bestuursdwangbeschikking blijft dan ook onverminderd van kracht. ASIR is voornemens om over een paar weken in opdracht van TUF over te gaan tot de volgende tranche van afvoer van infill. Ook hierin wordt samengewerkt met Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland (GRZN). Hiermee is er zicht op het volledig gaan voldoen aan de eerdere opgelegde last.

Tweede fase

De gemeente zegt in de raadinformatiebrief aan de raad aangegeven dat in de tweede fase van het proces uitvoering zal worden gegeven aan de tweede last onder bestuursdwang die door het college op 8 november 2018 aan TUF Recycling BV is opgelegd inzake de brand op het bedrijfsterrein De eigenaar van het perceel heeft aangegeven daar namens TUF Recycling BV uitvoering aan te willen geven. Daarbij is aangegeven dat dit praktisch gezien pas kan nadat de berg met infill is afgevoerd.
Nu er nog infill in de gebouwen aanwezig is, is het vooralsnog niet mogelijk te starten met het afvoeren van de brandresten en het herbouwen van het bedrijfspand. De verwachting is dat de resterende afvoer van infill over een paar weken gaat plaatsvinden, waardoor alsnog overgegaan kan worden tot de tweede fase.Zwemfeest voor honden in Dongepark

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, september 11, 2019 11:40:43

Zwemfeest voor honden in Dongepark

Voor veel (buiten)zwembaden is het inmiddels een goede traditie om het zomerseizoen af te sluiten met een Dog Plons. Honden en baasjes mogen samen het zwembad induiken om plezier te maken en flink nat te worden. Volckaert organiseerde vorige week donderdag, 5 september, een eerste editie voor alle medewerkers en hun viervoeters. In het zwembad op Dongepark plonsden in totaal bijna 20 medewerkers met hun honden. Ook deden de contacthonden mee van Stichting Blijf. Deze speciaal opgeleide honden voor mensen met dementie vormen samen met een zorgmedewerker van Volckaert een duo op het gebied van zorg en ondersteuning van cliënten.

Het initiatief voor dit hondenplonsfeest kwam van een aantal collega’s binnen Volckaert. Anouk Blijlevens die werkzaam is als fysiotherapeut bij Volckaert en daarnaast ook een praktijk heeft voor dierenfysiotherapie, hoorde dat er onderhoudswerkzaamheden zouden plaatsvinden aan het zwembad op Dongepark. Hierdoor zou de chloorinstallatie ook een aantal dagen van tevoren kunnen worden uitgeschakeld.

‘Voordat het water uit het zwembad zou verdwijnen, wilden we graag een Dog Plons organiseren voor alle medewerkers met hun hond en voor de honden van stichting Blijf. We hadden geen idee hoeveel collega’s zich zouden aanmelden. We hebben veel leuke reacties ontvangen van medewerkers die een hond hebben maar ook van medewerkers zonder hond. Het was een geslaagde middag met enthousiaste medewerkers, honden die meteen het water in plonsden, maar ook honden die een klein ‘zetje’ nodig hadden en de juiste begeleiding. Ook was er veel publiek want de cliënten die wonen op Dongepark vonden het geweldig om te zien wat er allemaal gebeurde in het zwembad.’

Na afloop van het zwemfeest kregen alle deelnemers nog een heus diploma in ontvangst en gingen ze met een gevulde goodiebag naar huis.NIEUWE THEATERDOCENTE bij Het KunstPodium FEMKE DE JAGER: “Spelenderwijs werken aan basisvaardigheden van toneelspelen”

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, september 11, 2019 10:26:12

NIEUWE THEATERDOCENTE bij Het KunstPodium FEMKE DE JAGER:

“Spelenderwijs werken aan basisvaardigheden van toneelspelen”

Dongen, 9 september 2019 – Veel Dongenaren kennen Het KunstPodium al van kleins af aan (toen het nog muziekschool of muziekinstituut heette – red.). En dat is niet zo gek want dit schooljaar bestaat dit centrum voor kunsten al 50 jaar. Elk jaar komen er weer nieuwe cursussen en waar nodig ook andere docenten bij. Dit jubileumjaar start theaterdocente en regisseur Femke de Jager met diverse nieuwe theatercursussen bij Het KunstPodium. En daar kijkt ze enorm naar uit!

Schitteren op het podium

Femke volgde haar opleiding tot theaterdocente bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens haar studie gaf ze les op verschillende basis- en middelbare scholen. Daarnaast regisseerde ze onder andere bij Theaterwerkplaats Tiuri, de Torenspelers en de Telekids Musicalschool. Dit seizoen start Femke ook met twee groepen bij Jongerencentrum Oase in Son. Een echte duizendpoot dus!

Femke: “Theater is echt mijn passie. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat er een wisselwerking ontstaat tussen mijn ideeën, scènes en opdrachten en de creativiteit van de spelers. Daarom vind ik het goed om iedereen, van jong tot oud, ook uit te dagen om zelf scènes te maken. Met de kleinste acteurs in de dop ga ik bijvoorbeeld aan de slag met pratende dieren, kabouters of magische wezens. Jeugd en volwassenen kunnen spelenderwijs werken aan de basisvaardigheden van toneelspelen: een personage vormgeven, samenspelen en improviseren.

Ik kijk nu al uit naar het maken van de voorstelling aan het eind van de cursussen. Een voorstelling maken, is echt een groepsproces: wanneer er iemand ontbreekt in een repetitie, merk je dat meteen. Iedereen heeft zijn eigen aandeel in de voorstelling en is daarmee belangrijk voor het geheel. Een voorstelling is superspannend, elke keer weer, maar op het moment dat ‘mijn’ spelers op het podium staan te stralen, ben ik alleen maar trots. En dat gun ik ook mijn spelers: hard werken en dan heel trots zijn!”

Van jong tot oud

Femke vindt het vooral leuk dat ze in Dongen les gaat geven aan diverse leeftijdsgroepen. Voor de allerkleinsten van 4 tot 6 jaar, is er de cursus theatermakers. Kinderen van 8-12 jaar kunnen terecht bij de cursus Acteerklas 1. Vervolgens is er Acteerklas 2 voor de jeugd van 12-16 jaar én er is een Theatergroep 18+. Femke is klaar voor deze cursussen die begin oktober starten!VIJFDE DONGENSE DORPSQUIZ AL VOLOP BEZIG

EVENEMENTEN Posted on di, september 10, 2019 22:30:51

VIJFDE DONGENSE DORPSQUIZ AL VOLOP BEZIG

De vijfde Dongense Dorpsquiz houdt Dongen al maanden in de greep. Vanaf de inschrijving is de quiz meteen van start gegaan met een eenmalige pré-quiz. Het bestuur van De Dongense Dorpsquiz (DDDQ) besloot om er een hele quizzomer van te maken. Zo kregen de teams meteen na de inschrijving op 19 mei meteen al vragen te beantwoorden over de inschrijving zelf en de tentoonstelling in museum de Looierij. Daarna werd er maandelijks een onderdeel aan de quiz toegevoegd. Op 1 juni werd aan de teams gevraagd om met DDDQ button of vlag samen met een BN-er op de foto te gaan. Het resultaat is dat er 235 foto’s zijn ingestuurd van o.a. Mark van Bommel, Olav Mol en Roel van Velzen (foto).

Een maand later werd aan de teams gevraagd om een parodie te maken op een bekend reclamefilmpje. Ook daarvan zijn er vele binnengekomen bij de organisatie. Na ook nog een discofoto, gemaakt in een Dongens bushokje, en een teamfoto ingestuurd te hebben kunnen de teams zich nu klaarmaken voor de Dorpsquiz zelf op zaterdag 28 september. Om alle teams goed voor te bereiden is er een speciale bijeenkomst voor de teamcaptains op donderdag 19 september bij Restaurant SED in ’s-Gravenmoer.

De quizavond zelf wordt een ouderwets inspannende avond worden met vele vragen over tal van onderwerpen, opdrachten waaronder een geheime opdracht en niet te vergeten ook vragen in de live-uitzending van DDDQ-tv die op het kanaal van Langstraat-TV wordt uitgezonden. De bijna 110 teams zullen dan ook de hele avond nodig hebben om alle vragen te beantwoorden en de opdrachten tot een goed resultaat te brengen en te strijden voor de felbegeerde DDDQ-bokaal.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 5 oktober in de grote zaal van de Cammeleur. Tijdens de feestelijke afsluiting zal de spanning langzaam worden opgevoerd waarna aan het eind van de avond het team bekend gemaakt wordt dat een jaar lang de titel ‘beste quizteam van Dongen’ mag dragen. De avond wordt muzikaal omlijst door DJ Tom en, omdat je maar één keer vijf jaar bestaat, een topband die je gezien en gehoord móet hebben: de Corona’s. Kaarten à € 9,00 (incl. garderobe en 1 consumptie) kunnen besteld worden via kaarten@dddq.nl. Vooraf gereserveerde kaarten kunnen contant worden afgerekend op de teamcaptainavond op 19 september. Vol is Vol!The Battle, bijzonder concert van het Dongens Mannenkoor en Popkoor Spirit

MUZIEK Posted on di, september 10, 2019 17:35:07

The Battle, bijzonder concert van het Dongens Mannenkoor en Popkoor Spirit

The Battle, een bijzondere naam voor een bijzonder concert. Voor het eerst in de lange geschiedenis van het Dongens Mannenkoor en Popkoor Spirit, zijn de koren samen te zien en te horen tijdens één concert: een ‘battle’ (strijd) dus. Niet dat de koren elkaar letterlijk op het podium zullen verslaan, nee, het is een ‘battle’ tussen twee zeer verschillende genres koren. Twee koren, die, ieder op een eigen manier, en al erg lang, actief zijn in Dongen. Elk koor trekt een eigen publiek met hun eigen repertoire. Het publiek van deze twee toppers uit Dongen zit nu gezamenlijk op de tribune van De Cammeleur.

The Battle van het Dongens Mannenkoor en Popkoor Spirit is op zondagmiddag 6 oktober a.s. vanaf 14.00 uur te horen in De Cammeleur. Entree voor dit concert is € 7,50 per persoon. Kaarten zijn te bestellen via de site (en de kassa) van De Cammeleur.

Het Dongens Mannenkoor staat, zoals altijd, onder de vertrouwde leiding van dirigent Jan Terpstra, Popkoor Spirit staat onder leiding van dirigente/coach Maaike Hermans. Tijdens deze Battle zorgt Erik van Soelen, de vaste pianist bij optredens van het Dongens Mannenkoor, ook voor de muzikale begeleiding van Popkoor Spirit. Erik heeft in zijn jonge jaren lange tijd piano gespeeld bij Jongerenmissen Dongen, de voorganger van Popkoor Spirit. Ook begeleidde hij het orkest tijdens de eerste spectaculaire musical van Popkoor Spirit, Jesus Christ Superstar.

Voor meer informatie over het Dongens Mannenkoor: www.dongensmannenkoor.nl en over Popkoor Spirit: www.popkoorspirit.nl.

Aanvullende informatie over het Dongens Mannenkoor en Popkoor Spirit

Het Dongens Mannenkoor

Het Dongens Mannenkoor bestaat al bijna vijftig jaar. Het koor is ontstaan uit het kerkkoor van de St. Josephparochie in Dongen. Al 12,5 jaar staat het koor onder leiding van dirigent Jan Terpstra. Tijdens de concerten van het koor zorgt Erik van Soelen voor de muzikale begeleiding op piano.

De traditie voor mannenkoren ligt bij de Russische en Slavische muziek, maar Jan Terpstra leidt de mannen met strakke hand door het steeds moderner wordende repertoire. Natuurlijk staan de Russische en Slavische liederen nog steeds op het programma. Daarnaast zingt het koor ook nummers van, onder meer, Boudewijn de Groot, Guus Meeuwis en Metallica. Het nummer ‘The Power of Love’ is bijna niet meer weg te denken bij een optreden van het Dongens Mannenkoor.

Het koor kent door het jaar heen, een vaste traditie van repetities op woensdagavond. Ook de optredens kunnen traditioneel genoemd worden met de jaarlijkse Voorjaars- en Najaarsconcerten en natuurlijk de Kerstconcerten op woensdag en vrijdag voor de Kerst (in de Kapel van de Zusters Franciscanessen en in de Oude Kerk).

Helaas loopt het ledental van het koor steeds verder terug. Op dit moment telt het koor nog ongeveer 35 actieve leden. De gemiddelde leeftijd van het koor ligt hoog. Ondanks het geslonken aantal leden en de hoge leeftijd van de zangers, is één ding hetzelfde gebleven: het enthousiasme van de leden. Wie dit leest en denkt ‘wat leuk om te zingen bij een mannenkoor’, is van harte welkom tijdens de repetities op woensdagavond om 20.00 uur bij De Gouden Leeuw in Dongen.

Voor meer informatie: www.dongensmannenkoor.nl.

Popkoor Spirit

Ook de wortels van Popkoor Spirit liggen in de kerk. Vanaf 1967 is Jongerenmissen Dongen (JMD) een begrip geweest in Dongen en omgeving. In 1990 maakte JMD de definitieve keuze zich te ontwikkelen als popkoor. De nieuwe naam van het koor werd ‘Spirit’. In de beginjaren bracht Spirit regelmatig een aantal grote muzikale shows, zoals ‘Dream’, een avondvullende show met zang en dans. Ook ‘Spirit on the Rocks’, ‘Mystic Night’ zijn shows die een prominente plaats in de geschiedenis van het koor innemen. En daar bleef het niet bij. In 2011 was er een bijzondere samenwerking tussen Popkoor Spirit, Fanfare Euterpe uit ’s Gravenmoer en de begeleidingsband Tirips. Het hippe sprookje ‘Twist’ maakte grote indruk bij de bezoekers.

Hoewel optredens nu misschien wat minder groots zijn dan in de beginjaren, laat Popkoor Spirit regelmatig van zich horen.

Popkoor Spirit, is een vereniging die van kerkkoor overging in popkoor met moderne technieken, zang, dans en spectaculaire shows. Tijdens hun optredens wil het koor het publiek raken met hun performance. Het publiek kan nog vele fantastische producties verwachten.

Voor meer informatie: www.popkoorspirit.nl

The Battle

Met twee bijzondere koren en bijzondere nummers, is The Battle zeker een concert dat de moeite waard is om te bezoeken. Op dit moment zijn de repetities voor The Battle nog in volle gang. En, om een tipje van de sluier op te lichten: het wordt geweldig!

Kom daarom op zondag 6 oktober 2019 om 14.00 uur naar De Cammeleur voor een spetterend optreden!Internationale BBQ wedstrijd groot succes

EVENEMENTEN Posted on zo, september 08, 2019 22:37:17

Internationale BBQ wedstrijd groot succes

Dongen , Dongen -Vaart 8 september 2019 Het barbecuetoernooi wat voor de vijfde keer in Dongen ( Vaart) werd gehouden, was opnieuw een grandioos succes. Er deden maar liefst 38 teams mee en is daarmee uitgegroeid tot één van de grootste barbecue evenementen van Nederland. Deze keer was er ook een kinderbarbecue wedstrijd. De krant doet verslag van beide evenementen The Dutch BBQ Crew won voor de vierde opeenvolgende keer de Vaartse Hoeve Bokaal

Team IQ werd algeheel winnaar. Het Dongense team de Smokin Suckers werd tweede bij het onderdeel whole hog. De internationale BBQ wedstrijd werd georganiseerd door boerderijvlees De Vaartse Hoeve in samenwerking met sportcafé ’t Vaartje.Het was opnieuw een echt barbecuespektakel, waarbij het mogelijk was om te kijken, ruiken en proeven van barbecueën op topniveau. Tijdens het toernooi op zaterdag- en zondagmiddag zijn er nog allerlei andere activiteiten. Er was een markt, de mogelijkheid om met dieren (biggen en paarden) kennis te maken, een groot springkussen, een grote zandberg, handboogschieten enz. Zowel de kinderen als de volwassenen hebben zich op deze twee dagen uitstekend kunnen vermaken. Het gaat uit eindelijk om het barbecueën, maar er zijn daarnaast allerlei ander activiteiten. Er waren dit jaar wederom drie wedstrijden: Whole hog (heel varken), de Vaartse Hoeve bokaal en de wedstrijd onder auspiciën van de KCBS.

Vijf teams doen al vijf jaar mee

Om het eerste lustrum te vieren werden de teams die voor het vijfde jaar mee deden geëerd. Het zijn IQ, Smokin Suckers, Dutch BBQ Team, Pure BBQ en BBQ+. Ook Maico en Marianne Van Galen werden in de bloemetjes gezet, omdat zij voor het vijfde jaar de hoofdjury vormden.

Whole Hog

Op zaterdag was er een wedstrijd Whole Hog (heel varken). De beoordeling bestaat uit twee onderdelen: de presentatie en de smaak. De wedstrijd werd gewonnen door BBQ-team de Reizende Mannen (Deurne) behaalden 180 punten. Het Dongense team Smokin’ Suckers behaalde een fraaie tweede plaats met 172 punten. De derde plaats was voor Mountain High Smokers uit Bergen op Zoom met 161 punten

Vaartse Hoeve-bokaal: The Dutch Barbecue Crew

Er was ook dit jaar weer de publieksprijs om de Vaartse Hoeve bokaal. Wie alles geproefd heeft kon ervaren dat er erg veel verschillende bereidingswijzen waren. Bovendien was het erg lekker. Evenals de voorgaande jaren ging de prijs overtuigend naar The Dutch Barbecue Crew. Het is voor het vierde jaar op een rij dat dit team deze prijs pakt.

Team IQ BBQ wint KCBS wedstrijd

Voor de vijfde keer werd er in Dongen-Vaart een wedstrijd georganiseerd in de competitie van de KCBS. Om een wedstrijd goed te laten verlopen zijn uiteraard spelregels nodig. De wedstrijd werd dan ook gehouden onder het reglement van de KCBS of voluit de Kansas City Barbecue Society. De gerechten liggen bij een KCBS wedstrijd vast: kip, ribben, pork en brisket. De resultaten werden door een liefst 42 koppige jury steeds op dezelfde manier (blind) gejureerd. Er deden liefst 38 teams aan mee. De prijzen werden uitgereikt door de burgemeester van Dongen Marina Starmans. De overall barbecuewedstrijd werd gewonnen door team IQ. Dit team staat overigens ook vijfde in de internationale rangschikking. Team BBQ+ werd tweede. De derde plaats was voor M&G BBQ. De winst bij Ribs ging naar Pure BBQ. Het onderdeel Chicken werd gewonnen door Master of Fire. Het onderdeel Pork leverde winst op voor Five Q. Bij Brisket ging de eerste prijs naar AllSeasoned Dutch BBQ Team Parkstad Smokers. Het onderdeel dessert werd gewonnen door The Dutchef

Smokin’Suckers en Vlees van Vandaag verrassen

Team Vaartse Hoeve BBQ deed voor het eerst de hele wedstrijd mee. Team the Smokin’ Suckers uit Dongen-Vaart liet haar veelzijdigheid zien. Zij pakte de negende plaats bij het onderdeel Chicken. Team Vlees van Vandaag (Dongen) werd vierde bij het onderdeel Ribs. Het evenement werd druk bezochtKidsQ barbecuewedstrijd

Om het vijfde lustrum te vieren was er dit jaar voor het eerst een kinderbarbecuewedstrijd: KidsQ. Dankzij de medewerking van boerderijvlees De Vaartse Hoeve, Intratuin Breda en Napoleon Barbecues kon dit evenement georganiseerd worden. Er is voor kinderen altijd al veel te doen geweest. Zo is er een grote zandbak en een springkussen en tal van andere activiteiten. De KidsQ had zeker toegevoegde waarde. Er werden drie rondes gehouden. Één op zaterdag en twee op zondag. In elke ronde stond er een fraaie Napoleon gasbarbecue klaar voor het kind met de meeste punten. Nena, Yara en Jelte gingen er met deze prachtige prijs van door. Er was enorm veel belangstelling voor deze activiteit. Daarom moest er bij iedere ronde geloot worden, want er konden slechts acht kinderen meedoen. De kinderen die niet mee mochten doen, werden getrakteerd op een snoepzak. De kinderen die wel mee deden mochten allen de schort en een aantal barbecue accessoires houden. Mogelijk dat dit initiatief in het volgend jaar een vervolg krijgt.Oosteind blij met resultaat van eigen inbreng Nieuw ontwerp in fase twee van aanleg N629 fase 1

DONGEN OPTIMAAL Posted on za, september 07, 2019 22:00:35

Oosteind blij met resultaat van eigen inbreng


Nieuw ontwerp in fase twee van aanleg N629 fase 1

We is een nieuw ontwerp voor fase één van de aanleg van de N629 . Het betreft het kruispunt N629- Provincialeweg Oosteind. De provincie meldt dit in haar N629 – nieuwsbrief. In de optimalisatiefase van het ontwerp heeft Heijmans samen met De Provincie en de Gemeente Oosterhout gezamenlijk nog de vele varianten bekeken om het ontwerp van het kruispunt verder te optimaliseren. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van ideeën en tips die vanuit de directe omgeving zijn aangeleverd. Het ontwerp met een opstelstrook voor links afslaand verkeer vanaf de N629 naar de Provincialeweg kwam hier als beste uit naar voren. Door slimme ontwerpoplossingen is het mogelijk gemaakt om een verkeersveilige linksaf opstelstrook in het ontwerp te integreren, waardoor Oosteind een betere ontsluiting krijgt vanaf de N629.

Belangrijkste wijzigingen tov het bestaande ontwerp is ,dat het gemotoriseerd verkeer van Oosterhout richting Oosteind beter wordt geleid. Vanaf de kluifrotonde (richting Dongen) wordt een voorsorteerstrook gemaakt voor linksafslaand verkeer richting Oosteind. In het bestaande (oude) ontwerp was de landbouwweg (parallel aan de N629) de ontsluitingsweg voor verkeer richting Oosteind. Door het nieuwe ontwerp wordt Oosteind beter verbonden met de N629. De veiligheid voor fietsers wordt door het nieuwe ontwerp verbeterd door ook de fietsoversteek in de verkeersregelinstallatie op te nemen. Ook de parallelweg wordt opgenomen in deze regeling. De parallelweg is toegankelijk voor landbouwverkeer vanuit Oosterhout richting Oosteind en voor automobilisten die gebruik willen maken van de carpoolplaats. De werkzaamheden aan de Bovensteweg zijn bijna klaar! De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat op 9 september 2019 06.00 uur het wegtracé weer open gesteld wordt voor verkeer. Vanaf de A 27 richting Breda (afslag 19) is het dan weer mogelijk om via de Bovensteweg Oosterhout te bereiken. De extra verkeersdruk op de Hoogstraat in Oosterhout , die door de omleidingen ontstond, zal hierdoor ook voorbij zijn

Belangrijk voor ‘Dongens verkeer’

Begin september wordt gestart met de aanleg van de “kluifrotonde” aan de westelijke zijde van de N629. Daarnaast starten de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe viaduct over de A27. Er is werk gestart aan de bouw van het tussensteunpunt gezien naast het viaduct. Dit tussensteunpunt wordt tijdens een weekendafsluiting op de A27 geplaatst.Na de openstelling van het weggedeelte bij de tunnelbak zal het verkeer vanaf maandag 9 september, vanuit Oosterhout richting Oosteind/Dongen, in een tijdelijk, verschoven situatie rijden, waarbij de huidige verkeerslichten worden vervangen door tijdelijke verkeerslichten. Alle verkeer kan gewoon doorgang vinden in alle richtingen met dit systeem.

In het weekend van 20 t/m 22 september wordt het tussensteunpunt van het nieuwe viaduct gerealiseerd. Het tussensteunpunt wordt met een grote kraan op zijn plek gehesen. Om dit in deze korte tijd te kunnen bouwen, zal de A27 richting Utrecht worden afgesloten. Richting Breda is in de nacht van 20/21 september één rijstrook beschikbaar, daarna zijn 2 rijbanen open. Na dit weekend zijn er weer twee rijbanen beschikbaar. De Bovensteweg blijft dit weekend gewoon open, de toe- en afritten aan de oostzijde van de A27 zijn gedurende dit weekend afgesloten.Volgende »