Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Weekblad Dongen analist en BABS voelt zich beknot in zijn manier van werken in het kader van persvrijheid

DONGEN OPTIMAAL, Uncategorised Posted on do, december 12, 2019 07:52:25

Niet verlengen van contract zit juridisch dichtgespijkerd

Dongen, 12 december 2019. In Dongen is deze week onrust ontstaan onder de lokale persvertegenwoordigers. Aanleiding is het niet verlengen van het contract als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS ) van collega Tjietse Broeders, politiek analist van het Weekblad Dongen. Broeders heeft in korte tijd bekendheid vergaart door zijn scherpe pen waarmee hij zijn analyses plaatst en waarbij onverbloemd man en paard worden genoemd. Soms ook is de kritiek opbouwend. Voor velen is dit een verademing; Broeders zegt veel positieve reacties te ontvangen over zijn openheid en stijl van schrijven. Bestuurlijk Dongen heeft volgens de plaatselijke analist meer moeite met zijn directe schrijfstijl. Volgens Broeders vindt de gemeentesecretaris van Noort Broeders ’ journalistieke nevenactiviteit onverenigbaar met zijn functie als BABS’. Kort geleden vond er een gesprek plaatst tussen Broeders en van Noort . Al gauw werd duidelijk dat verlenging van het contract van Broeders en werkgever gemeente Dongen er niet in zit. Volgens de journalist liet gemeentesecretaris van Noort tijdens het gesprek weten dat de uitingen van ‘ mijn richting het gemeentebestuur en raad ( in het Weekblad red. ) op gespannen voet staan in de werkrelatie tot zijn trouwambtenaar werkgever het college van burgemeester en wethouders ‘. Broeders is er van overtuigd ‘dat daarom op eenzijdige wijze de akte van benoeming niet verlengd wordt’.

Gemeentesecretaris Henk van Noort was tijdens een persgesprek met vertegenwoordigers van de digitale pers verrast door de opmerkingen van Broeders en bestrijdt die aangedragen reden voor het beëindigen van het dienstverband met de gemeente dan ook. Hij voert aan dat het niet verlengen van zijn tijdelijke contract te maken heeft met de nieuwe Wet inzake het ambtenarenrecht. De Wet waaraan de tweede kamer haar goedkeuring gaf in 2016 is gepubliceerd in het staatsblad op 28 februari 2017. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering ambtenarenstatus.( Bron: CNV/ FNV)
De Wet treedt volgens de gemeentesecretaris , die binnen het college over personeelskwesties gaat in werking op 1 januari 2020.

Foto – Esther Huijskens


“Het ingaan van de Wet was voor mij aanleiding deze nu naar letter uit te voeren “aldus van Noort. Volgens van Noort houdt de Wet onder meer in dat een ambtenaar bij aanname dezelfde rechtspositie verwerft als de meeste werknemers in de private sector. De Ambtenaar krijgt sneller een vaste aanstelling en valt onder ‘Burgerlijk recht’.In grote lijnen zegt van Noort dat dat in het geval van Tjietse niet geldt. De reden is dat Tjietse een ‘eenzijdig’ contract heeft voor een tijdelijke periode. Dat soort contracten vallen niet binnen de nieuwe Wettelijke sfeer. Op de vraag of dat ook opgaat voor iemand die in een soortgelijke functie dezelfde nevenfunctie bekleedt bij Dongen.Nieuws.nl was het antwoord. ‘Dat voor haar ( Bernadette Klerx is ook BABS red. ) een ander contract geldt dat al is aangepast aan de nieuwe Wet. Dit kan om de voor Tjietse Broeders geldende of andere redenen niet worden stopgezet. Van Noort verklaarde verder dat de redenen die door Tjietse werden genoemd voor hem niet de reden zijn geweest om het contract niet de verlengen maar louter het gevolg is van de hierboven genoemde juridische redenen.

De gemeentesecretaris zei verder dat hij juist de journalistiek en de persoon Broeders wil beschermen door zich , op wat voor manier dan ook onafhankelijk te maken van ( in dit geval   de gemeente ) zijn werkgever. Juist door het niet verlengen van het contract zou Tjietse méér vrijheid genieten dan nu het geval is. Letterlijk : “Journalisten moeten ‘zonder last’ kunnen schrijven wat ze willen”
Interessant is de opmerking van van Noort dat hij vindt dat, als Bernadette Klerx een soortgelijk contract had als Tjietse , hij de ‘dubbelfunctie’ die ze nu in feite óók bekleedt , zou afraden en met dezelfde gevolgen zouden te maken kunnen krijgen als die nu voor Broeders gelden. Het hebben van vast contract staat dat juridisch nu niet toe.

Dubbelfunctie

Broeders blijft het een kromme redenatie vinden “Tijdens het sollicitatiegesprek voor de BABS-functie heb ik aan de gemeenteambtenaren van burgerzaken medegedeeld dat ik als politiek verslaggever en commentator schrijf voor het Weekblad Dongen. De twee ambtenaren voorzagen geen enkel probleem voor deze dubbelfunctie. Zij oordeelden dat mijn journalistieke activiteiten geen belemmering vormden voor het functioneren als BABS. Na het ondertekenen van het contract én de ‘Integriteitsverklaring medewerkers Gemeente Dongen’ werd ik door burgemeester Starmans en haar wethouders benoemd. Daarna legde ik in het Bredase gerechtsgebouw de ambtsbelofte af. Daardoor heb ik afgelopen jaar enkele huwelijken mogen voltrekken “

Waakhond

“Als politiek verslaggever en commentator probeer ik de lokale politiek toegankelijk, begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de inwoners van Dongen. Met zowel mijn verslagen als mijn commentaar wil ik de Dongenaren informeren. Op deze manier kunnen burgers zelf participeren, hun eigen mening vormen en weloverwogen politieke beslissingen nemen. In tijden van verschraling van de lokale onafhankelijke journalistiek ben ik gelukkig dat ik van het Weekblad Dongen iedere week deze kans krijg “ Aldus nog een strijdbare Broeders.

De ‘zaak Tjietse Broeders’ heeft onder de lokale pers als gezegd voor ongerustheid gezorgd. Er is een collegiale bijeenkomst geweest waarin die ongerustheid ook werd besproken en bevestigd. Er werd afgesproken dat de berichtgeving betreffende deze kwestie op donderdag zou zijn zodat de nieuwsvoorziening gelijktijdig met het verschijnen van Weekblad Dongen kon plaatsvinden als die van de digitale pers. Afgesproken is ook dat de manier van verslaggeving over politieke zaken, een zaak is en blijft van de diverse redacties Een vorm van samenwerking is al langere tijd actueel.

————————————

Tjietse Broeders

“Van Noort heeft wel degelijk tijdens het gesprek aangegeven dat mijn uitingen richting gemeentebestuur op gespannen voet kunnen staan in werkrelatie tot het college. Hij benadert dit -logischer wijs – vanuit zijn gemeentekant en bestempelt dit als “een juridische reden.”Ik benader dit vanuit mijn Weekblad-kant en bestempel dit als “beknotting van mijn persvrijheid”

—————————————Kaartverkoop Veteranenbal 2020 gaat van start

EVENEMENTEN Posted on wo, december 11, 2019 15:18:55


We zitten een maand na ‘de elfde van de elfde’ en dan gaat bij menig Dongenaar het carnavalshart harder gaan kloppen. Carnaval 2020 valt in het vierde weekend van februari, dus over ruim twee maanden is het al zo ver. Zo ook wat betreft het feest der feesten met carnaval; Het Veteranenbal georganiseerd door De Vereniging der Veteranen in de ‘De Cammeleur’. De online kaartverkoop start aanstaande vrijdag 13 december om 11.00 uur via www.decammeleur.nl.


Programma
We zijn aangeschoven bij twee heren van de organisatie Frie Aarts (voorzitter) en Werner van Weesenbeek (commissielid) om ons te laten informeren over dit evenement komend jaar. “Afgelopen jaar hebben we, na een jaar afwezigheid, weer ons veteranenbal kunnen houden op onze vertrouwde stek in een nieuw gebouw. Het was een groot succes!” vallen beide heren direct met de deur in huis. “Op zaterdag 22 februari 2020 gaan we er vanaf 20.30u weer een grandioos feest van maken ‘In Den Bruynen Kroegh’, oftewel De Cammeleur”, gaat de voorzitter verder. Van Weesenbeek vervolgt: “de gezellige kroegsfeer zal ook dit jaar worden gegarandeerd door de artiesten van BAM!. Om deze rasmuzikanten af en toe op adem te laten komen, krijgen zij dit jaar ondersteuning van DJ RoyoR. Samen zullen zij ervoor zorgen dat het publiek zich van begin tot eind thuis zullen voelen ‘In Den Bruynen Kroegh’.”
“De muzikale invulling van deze meezing-sensatie is weer in vertrouwde handen van onze vrienden van BAM!”, verteld Van Weesenbeek gedreven. Hij neemt als lid van de ‘balcommissie’, zoals dat zo mooi heet in het jargon van de Veteranen, plaats in de creatieve denktank (samen met de heren van de techniek (AVEvent Supply) en muzikanten van Feestband BAM!) met onder andere de muziek en de aankleding in het pakket, zeg maar de totaalbeleving. “We gaan komend jaar van Het Veteranenbal een echte beleving maken, het is gewoon een uniek feest, we willen de bezoekers blijven verrassen”, sluit hij enthousiast af.


Procedure kaartverkoop
Voorzitter Aarts geeft een nadere toelichting op de procedure aangaande de kaartverkoop. “Ook dit jaar verloopt de kaartverkoop via het online ticketsysteem van De Cammeleur via www.decammeleur.nl. Verstandig is om vooraf alvast een account aan te maken, zodat men op vrijdag 13 december om 11.00 uur meteen de kaarten kunt bestellen”, sluit hij met een gouden tip af. De organisatie heeft verder besloten om een maximum van 4 kaarten per account te hanteren en zij hopen zo meer mensen de mogelijkheid te geven entreebewijzen te kopen. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Voor slechts €12,50 per ticket heb je een avond live muziek tot 02.00 uur. Let op! Wees er snel bij, want op = op! Het beloofd weer een mooie en feestelijke avond te worden, zoals we dat gewend zijn van de heren van de Vereniging der Veteranen.Drie sauwelavonden in ‘t Peeënrijk.

EVENEMENTEN Posted on vr, december 06, 2019 21:23:18

Vanwege de enorme populariteit van de Dongense sauwelavonden heeft Stichting “de Peeënstekers” in goede samenwerking met de deelnemende Sauwelaars en de Cammeleur besloten om dit jaar drie sauwelavonden te organiseren.
De sauwelavonden zijn donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 en zaterdag 1 februari 2020.

Hiermee speelt Stichting “de Peeënstekers” in op de enorme vraag om kaarten voor de sauwelavonden.

De derde avond die naast de gebruikelijke vrijdag- en zaterdagavond bijkomt is de donderdagavond. Deze avond heeft tevens een primeur. Voor de donderdagavond worden uitsluitend kaarten verkocht met gegarandeerde zitplaatsen. Het Grand-Café zal op donderdagavond niet bij de grote zaal betrokken worden waardoor er geen staanplaatsen zijn.
Hiermee wil Stichting “de Peeënstekers” de sauwelavonden mede toegankelijker maken voor oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn, maar die wel graag een avondje kletspraat willen horen.
Op de vrijdag- en zaterdagavond zijn er zowel zitplaatsen als staanplaatsen en zal het Grand-Café wel bij de grote zaal betrokken worden. Kaarten voor vrijdag- en zaterdagavond geven geen garantie op een zitplaats.

Op de donderdag- en vrijdagavond zal er alleen een publieksprijs uitgereikt worden en zaterdag zullen weten wie zich “Oppersauwelaar 2020” mag noemen.


De deelnemers zijn:

Bart van Kerkhof
Trea van Kuijk
Huub Holzken
Ilona Panis
Tom Mijnders
Erwin van Empel
Peter Verharen

De kaartverkoop zal dit jaar niet verlopen via de vaste verkooppunten. De kaartverkoop wordt door Stichting “de Peeënstekers” gehouden op zaterdag 21 december, aanvang 10:00 uur in de Cammeleur. Er worden maximaal 4 kaarten per persoon verkocht ongeacht welke avond je het sauwelweekend wilt bezoeken. Kaarten kosten € 11,– per stuk.
De voorkeur gaat uit naar pinnen. Indien dit niet mogelijk is, gelieve met gepast geld te betalen. Op =OPDongenIce: Opbouw van DongenIce is van start gegaan, op naar de opening op vrijdag 13 december!

EVENEMENTEN Posted on wo, december 04, 2019 15:33:56

Op het Wilhelminaplein is maandag 2 december gestart met de opbouw DongenIce. Er is veel werk te verzetten om het voor alle bezoekers weer mogelijk te maken om deze winterperiode te genieten van de 13e editie van DongenIce.

Afgelopen zondag zijn piketpaaltjes uitgezet. Iedereen was benieuwd of de tent wel zou passen, maar we hebben altijd overleg gehad met de gemeente. Al waren er ook voor ons nog wel wat verrassingen zoals de paden maar ook het meubilair. Maar alles past. Maandag is de tent opbouw begonnen. Drie dagen zijn nodig om die op te zetten. Op donderdag kan de vrijwillige bouwploeg echt aan de slag om de tent af te maken, in te richten en wanden te zetten. Elektriciteit aanleggen, water, de horeca opbouwen met de keuken en de barren en het kantoor. Vrijdag komt de Jumbo Roetsjbaan en de ijsbaan. Zondag wordt de vloerbedekking gelegd.

Rian Zwekars is als bestuurslid verantwoordelijk voor de techniek en daarmee ook de opbouw. Hij doet dit zeker niet alleen; de bouwploeg bestaat uit dik 20 man om deze klus samen te klaren. “We zijn 1 volle week bezig met de opbouw, maar ik ben al maanden met de voorbereidingen bezig”, aldus Rian. Hierbij moet je denken aan afspraken maken van leveranciers, het definitief maken van de planning en de communicatie met het hele team. Zelf is hij al 13 jaar betrokken bij DongenIce, eerst nog kleinschalig, maar nu is het een hele operatie geworden, met veel uitdaging. Hoewel Rian zich niet gek laat maken. “Het komt allemaal goed”, is zijn veel uitgesproken reactie als er zorgen zijn van de betrokkenen om hem heen.

Dat het goed komt, is dankzij de hele bouwploeg, waarbij het team goed op elkaar ingespeeld is. Het is een vaste kern en dan komen er elk jaar weer nieuwe vrijwilligers binnenlopen. Het is een mix van jongere en oudere bouwers met verschillende disciplines.

Zo nemen ‘jonkies’ Maik Willemse en Jordi de Jong vrij voor de bouw van DongenIce. Jordi is met zijn 25 jaar verantwoordelijk voor de opbouw, de aansturing van de bouwploeg en de communicatie met de leveranciers die materialen komen brengen. Van de hekken tot de biertank. Ondanks dat hij nog jong is, is hij al jaren vrijwilliger bij DongenIce. Zo ook Maik die zorgt dat alle materialen uit de hal van DongenIce (aan de Kanaalstraat) gecoördineerd naar het Wilhelminaplein worden getransporteerd. Al met al een hele operatie die ondersteund wordt door vrijwilligers die precies weten waar alles staat in de hal. “Hoe groter, hoe beter, dat is de uitdaging om de klus te klaren”, aldus Maik.

Komende dinsdag is weer een mooi moment, want dan gaat het water op de baan en gaat de vriesknop (een ‘chiller’) om. Ook hier is een strakke planning van belang. Maar de ervaring leert dat het elk jaar weer goed komt. Volgende week woensdag kan de decoratie starten en dan is alles klaar voor de opening op vrijdag 13 december.

Om 17.00 uur is de start voor sponsoren en genodigden en om 19.00 uur is iedereen welkom. Met een spectaculaire openingsact van Gotcha, waarna feestband BAM zorgt voor de muzikale omlijsting. Zaterdag 14 december is het eerste besloten feest, de NILO’s All Stars Party, met de all stars Corry Konings en Anita en Esther van de Dolly Dots. Hiervoor zijn nog kaarten à 15,- verkrijgbaar via www.DongenIce.nl.

Zien we je bij DongenIce?
D’ice to meet you!Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik: ‘ Gelijk steeds meer aan onze kant ‘

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, december 03, 2019 17:16:29

Dongen, 3 december 2019‘We krijgen het gelijk steeds meer aan onze kant’. Dat was de algemene tendens na de ledenvergadering van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik die vorige week plaatsvond. De Vereniging maakt zich sterk voor het behoud van de kostbare natuur van Dongen. Die wordt bedreigd door de plannen van de provincie om een nieuwe weg door de Duiventoren en het Blik aan te gaan leggen. Vorig jaar protesteerden Dongenaren hier nog massaal tegen bij het provinciehuis. Daarna heeft de vereniging een beroepsprocedure bij de Raad van State opgestart. Mede door de lopende stikstofdiscussie loopt deze procedure nu al meer dan een jaar. ‘Positief’, zo was de samenvattende conclusie van de aanwezige leden. ‘De kans dat de weg door onze natuur uiteindelijk niet door gaat wordt er alleen maar groter door’.

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de weg bij Oosterhout. Dat is de aansluiting op de A27. Dit wordt fase 1 genoemd en daar is al een vergunning voor verleend. Daar is veel verwarring over maar het besluit over fase 2 (vanaf de kruising van de Provinciale Weg bij Oosteind tot aan de Steenstraat op Tichelrijt) ligt dus nog bij de Raad van State. De ledenvergadering sprak de hoop uit met het oplossen van het knelpunt naar de A27 de verkeersproblemen voor een groot deel zullen zijn opgelost. Nut en noodzaak van de aanleg van fase 2 richting Dongen door de natuur zullen dan een stuk minder zijn. En dat telt bij de Raad van State.

Niet te spreken was de ledenvergadering over de opstelling van de gemeenten Dongen en Oosterhout en de provincie. ‘ Die hebben nog steeds niets gedaan aan de veiligheid en doorstroming van de Heistraat ‘viel er te beluisteren. “Dit terwijl dat wel via een motie van Provinciale Staten was afgesproken “ aldus voorzitter René Roovers. Roovers weer :”Blijkbaar is men bang dat als de knelpunten op de bestaande weg ook nog eens verholpen zijn, de noodzaak van deze onnodige en 50 miljoen kostende weg helemaal vervalt”. De Vereniging besloot er bij de gemeenten op aan te dringen om de motie ‘Maak werk van de bestaande weg’ zo snel mogelijk uit te voeren.

Stand van zaken N629 tot aan de Westerlaan (fase 2)

UPDATE 3 december 2019

De uitvoering van de tweede fase, de N629 tot aan de Westerlaan, volgt zodra de behandeling van het Provinciaal Inpassingsplan bij de Raad van State is afgerond. U kunt de plannen (fase 2) via de virtuele kaart bekijken: https://pnb.projectatlas.app/n629/map/visualisatie/straks
Wellicht heeft u iets in het nieuws erover gehoord, de uitspraak van de Raad van State over het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is in de natuurbeschermingswet vastgelegd dat er een natuurvergunning nodig is voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming daarvoor gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State heeft het PAS echter ongeldig verklaard. Daardoor kwam de vergunningverlening stil te liggen. Dat heeft grote gevolgen voor projecten in onder meer de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. 
Ook voor de plannen voor de N629 is op dit moment nog niet duidelijk wat dit betekent, maar het leidt in ieder geval tot een vertraging. De Inpassingsplannen voor de N629 die onder het PAS vergunbaar waren, zijn dit nu niet meer. De komende maand worden er nieuwe stikstofberekeningen gemaakt, zodat de uitstoot van stikstof en de neerslag van de plannen voor de N629 op de Natura 2000-gebieden duidelijk wordt. Afhankelijk van de uitkomst van deze berekeningen bekijkt de provincie wat nodig is om het project doorgang te laten vinden.
Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Dongen en Oosterhout zijn van plan om extra kwaliteit toe te voegen aan het gebied rond de N629. Deze plannen komen bovenop de verplichte natuurcompensatie en landschappelijke inpassing van de weg. Dit gebeurt in samenwerking met ondernemers, bewoners en verenigingen uit het gebied. Tijdens het Dromenlab hebben belanghebbenden meegedacht over de toekomst van het gebied. Dit heeft een vervolg gekregen in het Maaklab. Op dit moment werken twaalf initiatieven aan de uitwerking van hun plannen, dit op het gebied van herstel van landschap, versterken van nieuwe en toegankelijke natuur en recreatieBea van Beers neemt ontslag per 1 januari 2020

DONGEN OPTIMAAL Posted on za, november 30, 2019 17:27:44Wethouder Bea van Beers neemt ontslag per 1 januari 2020 en onderbreekt daarmee haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. De waarneming door Maarten Pieters stopt in goed overleg ook per 1 januari 2020. Op 19 december neemt de gemeenteraad aan het eind van de vergadering een besluit over de benoeming van beoogd wethouder Eline van Boxtel. Bij positief besluit van de gemeenteraad, start Van Boxtel op 1 januari als wethouder. Op deze manier kan op korte termijn, direct bij de start van het nieuwe jaar, het collegeteam in nieuwe samenstelling aan de slag.

Bij haar benoeming tot wethouder, komt de gemeenteraadszetel van Eline van Boxtel vrij. Maurice IJpelaar keert graag terug in de gemeenteraad. Maurice is momenteel fractieondersteuner en zat in de periode 2014-2018 al in de gemeenteraad. Hij zou dan in de gemeenteraadsvergadering van 16 januari 2020 geïnstalleerd kunnen worden. Martin Montens wordt fractievoorzitter van de PvdA Dongen. Maurice van Boxtel dient zijn ontslag in als lid van de financiële commissie. De fractie bekijkt op korte termijn wie zijn rol overneemt en wie de nieuwe fractieondersteuner wordt.

INTERVIEW MET ERIC HENDRIKS VOORZITTER VAN DE PLAATSELIJKE PARTIJ VAN DE ARBEID

Hebben de huidige ontwikkelingen bij de huisvesting van een 100-tal Poolse arbeidsmigranten in het voormalige Broederhuis Glorieux iets te maken met de ‘benarde’ positie waarin vervangend wethouder Maarten Pieters zich bevindt.

Ik kan deze vraag volmondig met “nee” beantwoorden. De versnelde wethouderswisseling is vooral het resultaat van overleg tussen Bea van Beers, Eline van Boxtel en ondertekende. Op het moment dat er een beslissing genomen moest worden voor de tijdelijke vervanging van Bea van Beers, was er geen belangrijk zicht op een aanstaande vertrek van Bea van Beers. Was dit op dat moment wel duidelijk geweest dan was er zeer waarschijnlijk niet gekozen voor een tijdelijke vervanger maar was Eline van Boxtel op dat moment voorgedragen als wethouder. Het heeft ons inziens weinig zin, nu de opvolging van Bea van Beers geregeld is, de tijdelijk wethouder tot eind februari in dienst te houden en de aankomend wethouder als gemeenteraadslid aan te houden.

Is vooral dit hot onderwerp geen te zware hypotheek voor de beoogde nieuwe wethouder die niet echt ervaring heeft met dit soort moeilijke bestuurlijke hoofdpijndossiers

Elk dossier voor een beginnend wethouder is lastig maar als zit daar natuurlijk wel verschil in qua reikwijdte. Dit dossier is erg lastig maar ik heb er het volste vertrouwen in dat Eline van Boxtel dit dossier prima zal behandelen. Dit vertrouwen is gebaseerd op het feit dat Eline van Boxtel als gemeenteraadslid volledig op de hoogte is van de ins- en outs van dit dossier. Bovendien heeft zij ruime ervaring bij het werken in een omgeving waarin dagelijks moeilijke dossiers behandeld worden. Deze ervaring zal zij op een effectieve manier kunnen inzetten.

Heeft het huidige nieuws van wisselingen iets te maken met het bestaan van de op het ogenblik actuele en vooral negatieve ( landelijke) berichtgeving in de sfeer van de wachtgeldregeling voor bestuurders. Hoe is deze kwestie overigens in casu geregeld.

Uiteraard hebben wij hier ook naar gekeken. Tussen haar ontslagdatum en nieuwe functie zal Bea van Beers gebruik maken van de opgebouwde Appa- uitkering in plaats van de wethoudersbezoldiging. Gezien het feit dat Bea van Beers zelf kiest voor een anders baan, zal Bea géén gebruik maken van de opgebouwde financiële rechten vanuit de Appa- regeling. Bovendien zal Bea haar salaris niet laten verreken met het zgn. “wachtgeld”.

Vind je niet dat de huidige ontwikkelingen bij de PvdA in Dongen een negatieve tendens neer zet bij de geloofwaardigheid van ‘de politiek ‘ in het algemeen en bij de potentiële kiezer in het bijzonder.

Laat ik voorop stellen dat ik persoonlijk graag had gezien dat Bea haar termijn had voltooid. Echter op het moment dat duidelijk werd dat Bea géén derde termijn ambieerde is was het niet vreemd dat zij met een andere blik ging kijken naar het vervolg van haar carrière. Je kunt je termijn uitdienen en je vervolgens daarna gaan oriënteren op een nieuwe baan. Komt er eerder een “ droombaan” voorbij dan is het voorstelbaar dat je een en ander een breder perspectief gaat zetten. Voor mij als voorzitter was hierbij met name de vraag van belang, “ wat betekent dit voor de continuïteit binnen het college en de uitvoering van het collegeprogramma, én wat betekent dit voor de continuïteit binnen de PvdA -Dongen.

Bea heeft zich bijzonder ingezet voor de Dongense bevolking. Met Eline van Boxtel leveren wij opnieuw een jonge talentvolle vrouw als wethouderskandidaat.De PvdA-Dongen loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid, levert bekwame bestuurders en staat voor haar handtekening.Project ‘Kleuters bewegen Ouderen’ bij Volckaert groot succes

KINDEREN Posted on do, november 28, 2019 15:50:30Zorgorganisatie Volckaert is onlangs van start gegaan met het project ‘Kleuters bewegen Ouderen.’ De kleuters van de Oosterhoutse OBS Rubenshof brengen maandelijks een bezoekje aan locatie Buurstede om samen met de cliënten te bewegen. Doordat de cliënten de kleuters kunnen spiegelen worden zij uitgedaagd tot beweging. Dankzij de kleuters leven de cliënten op, ontspannen ze meer en zijn ze zelfverzekerder. Dit resulteert in een groter beweegbereik. Na de tweede sessie in november blijkt het project nu al een succes te zijn, de kleuters zorgen ervoor dat de cliënten er fysiek en mentaal op vooruitgaan.

Fay Smits, bewegingsagoog bij Volckaert, is de initiatiefnemer van dit project. Ze vertelt: “Ouderen bewegen te weinig. In mijn functie als bewegingsagoog ben ik continu op zoek naar een manier om de inactieve levensstijl op een creatieve manier te doorbreken. De cliënten kunnen meer dan ze denken, je moet ze alleen op de juiste manier weten te prikkelen.” Het tv-programma ‘Kleuters tegen Kwalen’ van Omroep MAX waarin kleuters worden samengebracht met senioren bracht Fay op een idee: “Ik zag in de aflevering ‘Bewegen’ dat een mevrouw die heel bang was om te vallen door een van de kleuters werd uitgedaagd om toch een stukje te lopen. De motivatie van de kleuter bracht het uiterste in haar naar boven. Ik dacht: daar moet ik iets mee!”

En zo werd OBS Rubenshof gevraagd om deel te nemen aan de pilot. “Op onze school is er veel aandacht voor beweging,” aldus kleuterjuffen Marie-Claire Geurts en Isa Leijten. “Dit initiatief van Volckaert sluit dan ook goed aan op onze visie op bewegen en wekte daarom direct ons enthousiasme. Daarnaast geeft het ons als school de kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen. We hoefden dan ook niet lang na te denken over onze deelname.” Er was niet veel nodig om de kinderen voor te bereiden op hun bezoek aan de cliënten die zich vaak in een vergevorderd stadium van dementie bevinden. “We hebben het niet groter gemaakt dan het is. We vertelden de kinderen dat de ‘opa’s en oma’s’ die we bezoeken soms een beetje vergeetachtig zijn. Maar het mooie van de kleuters is dat ze die beperking helemaal niet zien. Ze zijn zo puur. Dat is zo indrukwekkend.”

Ook Fay kan dit beamen: “Sommige cliënten hebben door de dementie een korte spanningsboog of zijn snel overprikkelt, maar door de komst van de kleuters valt er een stukje onrust van ze af. Ze zijn totaal door hen vertederd. ‘O kijk dat klein spul,’ hoor je dan. De cliënten ontfermen zich direct over de kleuters: er worden veters gestrikt, mandarijnen gepeld en handen vastgehouden. En er ontstonden echte gesprekjes. Prachtig om te zien dat twee generaties die zo ver uit elkaar liggen binnen één seconde met elkaar verbinden. Achteraf hoor ik van de cliënten terug: Wat heb ik een leuke middag gehad!”

Volgens Fay ligt het succes in het feit dat het bewegingsniveau van de twee doelgroepen dicht bij elkaar ligt: “Ze komen elkaar tegemoet in hun bewegingen. De kleuters zijn enthousiast en brengen energie. De cliënten gaan hierin mee, ze kopiëren hen gewoon.” Ook Marie-Claire en Isa zien dit: “Je ziet zo veel blije gezichten bij de cliënten. Ze doen met alles mee en genieten echt. Daarom hopen we ook op de lange termijn aan dit project te blijven deelnemen en wellicht ontstaan er verdere samenwerkingen met Volckaert. Wij kunnen alle scholen aanraden om hieraan mee te doen!”Volgende »